Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: T.A.T.u - Songtitle: Clowns

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: T.A.T.u - Clowns ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Clowns? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van T.A.T.u! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter T van T.A.T.u en zie welke nummers wij nog meer van T.A.T.u in ons archief hebben staan zoals Clowns.


Origineel

Can you see me now? Can you see me now? All this weeping in the air. Who can tell were it will fall? Through floating forests in the air? Cross the rolling open sea? Blow a kiss, I run through air. Leave the past, find nowhere. Floating forests in the air. Clowns all around you. Clowns that only let you konw, where you let your senses go. Clowns all around you. It's a cross I need to bear. All this black and cruel despear. This is an emergency. Don't you hide your eyes from me? Open them and see me now. Can you see me now? Can you see me now? Can you see? Can you see? See me here in the air. Not holding on to anywhere. But holding on, so beware, I have secrets I won't share. See me here, pushing you. If I then deny i do, contemplate or wish away, if I ask you not to stay. Clowns that only let you know, where you let your senses go. Clowns all around you. It's a cross I need to bear. All this black and cruel dispear. This is an emergency. Don't you hide your eyes from me? Open them and see me now. Can you see me now? Can you see me now? Can you see? Can you see?

Vertaling

Kun je nu me zien? Kun je nu me zien? Dit alles wenend in de lucht. Wie zal het zeggen, ware het zal vallen? Door middel van drijvende bossen in de lucht? Kruis het rollend open zee? Blaas een kus, Ik loop door de lucht. Laat het verleden, nergens te vinden. Drijvende bossen in de lucht. Clowns overal om je heen. Clowns die alleen laten weten, waar je je zintuigen laten gaan. Clowns overal om je heen. Het is een cross ik moet dragen. Dit alles zwart en wrede despear. Dit is een noodgeval. Heb je niet verbergen je ogen van mij? Open ze en nu zie ik. Kun je nu me zien? Kun je nu me zien? Kun je zien? Kun je zien? Zie hier mij in de lucht. Niet vasthouden aan overal. Maar vast te houden, dus kijk uit, Ik heb geheimen zal ik niet delen. Zie hier me pushen. Als ik dan ontkennen dat ik te doen, overwegen of wilt weg, als ik vraag u niet om te verblijven. Clowns die alleen laten weten, waar je je zintuigen laten gaan. Clowns overal om je heen. Het is een cross ik moet dragen. Dit alles zwart en wrede dispear. Dit is een noodgeval. Heb je nietVerberg je ogen van mij? Open ze en nu zie ik. Kun je nu me zien? Kun je nu me zien? Kun je zien? Kun je zien?