Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Talib Kweli - Songtitle: Hostile Gospel

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Talib Kweli - Hostile Gospel ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Hostile Gospel? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Talib Kweli! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter T van Talib Kweli en zie welke nummers wij nog meer van Talib Kweli in ons archief hebben staan zoals Hostile Gospel.


Origineel

Deliver us, deliver us (yeah) Deliver us, deliver us (what, yeah) And what the people say? We wanna live it up And what the people want? Please deliver us And what the people need? Hey I got that, yeah Verse 1: I call these rappers baby seals, ?cause they club you to death I could call em? Navy SEALs, ?cause they government feds What become of the vets? They drugged up, they fucked up, they in debt There ain?t no love and no respect, it?s like a gang, it?s like a club or a set Hip hop?s the new WWF What do you rap or do you wrestle? Niggas love to forget We got til it?s gone, you think you on, you still hustlin? backwards Your topical norm a tropical storm, it?s a fuckin? disaster Back to the topic we on, it all started at Rawkus They couldn?t find the words to describe me so they resort to the shortcuts Is he a backpacker? Is he a mad rapper? An entertainer or the author of the last chapter We living in these times of love and cholera Synonymous with the apocalypse, look up the clouds is ominous We got maybe ten years left say meteorologists, shit We still waitin? for the Congress to acknowledge this Chorus: What the people want? Please deliver us We wanna live it up, please deliver us Th-th-this is the, th-th-this is the, this is the hostile gospel I?m reaching through the fire ? please deliver us I?m preaching to the choir ? please deliver us Just keep it real with us, you scared to spill your blood Your words rung hollow, we need someone to follow Verse 2: You ain?t promised tomorrow, so get your paper up You can?t always just borrow and asks for favors, bruh Stand on your own two, never covet thy neighbor?s stuff Karma?s a bitch so watch your mouth and what you sayin?, bruh I start a conversation based on general observation Hip hop is not a nation, take it to population Niggas got a lot to say when locked inside the belly of Satan Awaitin? trial, debatin? how the hell I got placed in this system Am I a victim or just a product of indoctrination? They exploit it and use me like a movie with product placement You hear the congregation ? this is the hostile gospel The truth is hard to swallow, it?ll leave you scarred tomorrow ?Keep it honest? - our motto, these niggas keep it bottled I?m the writer who reach the fighters like speeches by Cus D?Amato DJs stickin? to vinyl like ?fuck Serato? Suppliers who ride around the block in the custom models Ballin? like the struck the lotto, you know who the cleanest is A nigga keep it rich with the stitch and Greedy Geniuses I?m not a hipster, but I flip it like a sneaker pimp Expose the game, treat it like a bitch Smack fire out these hoes, cause they snitch And tap wires while I plead the fifth, you can?t trust a soul in the biz So be careful who you eatin? with and sleepin with? and also who you chiefin? with You never know, they might?ve added in secret ingredients Chorus: What the people want? Please deliver us We wanna live it up, please deliver us Th-th-this is the, th-th-this is the, this is the hostile gospel I?m reaching through the fire ? please deliver us I?m preaching to the choir ? please deliver us Just keep it real with us, you scared to spill your blood Your words rung hollow, we need someone to follow Verse 3: Freedom?s a road that?s seldom traveled, watch hell unravel Right before the eyes of the soldier who fell in battle The single mother who raised her daughter to bear the sacred water And not take the hand of every man who make an offer To black kids wishin? they white kids when they close they eyelids Like ?I bet they neighborhood ain?t like this? White kids wishin? they black kids, and wanna talk like rappers It?s all backwards, it?s identity crisis The industry inside us is vipers with fangs trying to bite us Drug suppliers is the health care providers We cakin? makin? narcotics outta household products We ain?t workin? out til we exorcise the demons that?s inside us Plus they seem to just provide us with enough rope to hang ourselves Enough dope to slang ourselves, enough toast to bang ourselves It?s officially nigga season, these niggas is bleedin? That?s why I?m spittin? freedom, we had enough of trigger squeezin

Vertaling

Verlos ons, verlos ons (ja) Verlos ons, verlos ons (wat, ja) En wat de mensen zeggen? We willen het waarmaken En wat de mensen willen? Gelieve verlos ons En wat de mensen nodig hebben? He Ik heb dat, ja Vers 1: Ik noem deze rappers babyzeehonden,? Omdat ze club je tot de dood Ik kon bellen em? Navy SEALs,? Want ze overheid FBI Wat er van de dierenartsen? Ze gedrogeerd omhoog, ze fucked up, ze in de schulden Er Ain? T geen liefde en geen enkel respect, het? S als een bende, het? S als een club of een set Hip hop? S de nieuwe WWF Wat doe je rap of heb je worstelen? Niggas liefde te vergeten We hebben til het? S weg, je denkt dat je op, je nog steeds hustlin? achteruit Uw actuele norm is een tropische storm, het? Sa fuckin? ramp Terug naar het onderwerp dat wij op, het begon allemaal op Rawkus Ze kon? T woorden vinden om mij te beschrijven, zodat zij hun toevlucht tot de snelkoppelingen Is hij een backpacker? Is hij een gekke rapper? Een artiest of de auteur van het laatste hoofdstuk Leven we in deze tijden van liefde en cholera Synoniem met deapocalyps, kijk omhoog de wolken is onheilspellende We hebben misschien liet tien jaren zeggen meteorologen, shit We hebben nog wacht? voor het Congres om dit te erkennen Chorus: Wat de mensen willen? Gelieve verlos ons We willen het leven op, verlos ons dan Th-th-dit is het, th-th-dit is het, dit is de vijandige evangelie Ik? M bereiken door het vuur? Gelieve verlos ons Ik? M preken voor het koor? Gelieve verlos ons Hou het echt met ons, je bang om je bloed morst Uw woorden trede holle, we hebben iemand nodig om te volgen Vers 2: Je bent? T beloofd morgen, dus krijg je papier omhoog Je kunt? T altijd gewoon lenen en vraagt ??om gunsten, bruh Sta op je eigen twee, nooit begeren uws naasten? S stuff Karma? Sa bitch dus let op je mond en wat u sayin?, Bruh Ik begin een gesprek op basis van algemene opmerking Hip hop is geen natie, neem het mee naar de bevolking Niggas hebben een hoop te zeggen wanneer opgesloten in de buik van Satan Awaitin? proces, Debatin? Hoe de hel heb ik geplaatst in dit systeem Ik ben een slachtofferof gewoon een product van indoctrinatie? Zij exploiteren en het gebruik me als een film met product placement Je hoort de gemeente? Dit is de vijandige evangelie De waarheid is moeilijk te slikken, het? Ll laat je littekens morgen ? Houd het eerlijk? - Ons motto, deze niggas houden gebotteld Ik? M de schrijver, die bij de vechters zoals toespraken van Cus D? Amato DJs stickin? op vinyl uit? fuck Serato? Leveranciers die rond de blok rijden in de aangepaste modellen Ballin? zoals het trof de lotto, je weet wie de schoonste is Een nigga hou het rijk met de steek en Greedy Genieën Ik? Ben geen hipster, maar ik draai het als een sneaker pooier Bescherm het spel, behandelen als een bitch Smack vuur uit deze schoffels, want ze jatten En tik draden terwijl ik smeek het vijfde, kunt u? T vertrouwen een ziel in de biz Dus wees voorzichtig wie je eatin? met en slapen met? en ook wie je chiefin? met Je weet maar nooit, ze kunnen? Hebben toegevoegd in geheime ingrediënten Chorus: Wat de mensen willen? Gelieve verlos ons We willen het leven op,Gelieve verlos ons Th-th-dit is het, th-th-dit is het, dit is de vijandige evangelie Ik? M bereiken door het vuur? Gelieve verlos ons Ik? M preken voor het koor? Gelieve verlos ons Hou het echt met ons, je bang om je bloed morst Uw woorden trede holle, we hebben iemand nodig om te volgen Vers 3: Vrijheid? Sa weg die? Zelden s reisde, kijken de hel te ontrafelen Vlak voor de ogen van de soldaat die vielen in de strijd De alleenstaande moeder, die hief haar dochter naar het heilige water te dragen Te nemen en niet de hand van elke man, die een aanbod doen Om Black Kids Wensen? ze blanke kinderen als ze dicht ze oogleden Net als? Ik wed dat ze wijk Ain? T als deze? Blanke kinderen Wensen? ze Black Kids, en willen praten als rappers Het? Allemaal naar achteren, het? S identiteitscrisis De industrie in ons is adders met giftanden ons probeert te bijten Drugsleveranciers is de zorgverleners We cakin? Makin? verdovende middelen outta huishoudelijke producten We Ain? T workin? uit tot we drijven de demonen die? s in ons Plusze lijken gewoon ons te voorzien van genoeg touw om onszelf te hangen Genoeg dope aan slang onszelf, genoeg toast op ons bang Het? S officieel nigga seizoen, deze niggas is bleedin? Dat is waarom ik? M spittin? vrijheid, we hadden genoeg van de trigger Squeezin