Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Talib Kweli - Songtitle: Never Been In Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Talib Kweli - Never Been In Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Never Been In Love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Talib Kweli! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter T van Talib Kweli en zie welke nummers wij nog meer van Talib Kweli in ons archief hebben staan zoals Never Been In Love.


Origineel

"Never Been In Love" [Verse One] I know there's a first time for everything First time I let her in my bed she got wetter then the perfect storm That we weathering together and This the first time that I've ever considered wedding rings But first things first yo I met her at the bar rolling with three wise men like I followed the star There she is shorty bi coastal Thick like bifocals, stacked like 2Pac vocals her body so loco Jewel of the Nile so I'm romancing the stone The rhythm is to the words and I watched her dance to my poems The way she move them hips let me know in advance that she grown I pictured it like Paris Hilton when she answered the phone, yo Dancing alone because she extra fly But I got good look so I catch her eye Gave the rest a try now give the best a try Leave your nest and I'll fly make you testify Damn baby I know we got some haters and. [Hook] I don't care what people say As long as you and me okay Because I never been in love before See I use to be a player and All of this is new to me And this ain't what I'm used to see Because I never been in love before [Verse 2] You running back to the kid like this was home base Or a marathon I let you set your own pace Your own space and the beautiful struggle Now baby tell what's it gonna take to prove that I love you When I'm gone you be missing me too It let me know that my prayers is the music God be listening to Don't get it confused I'm trying to get religious with you I never thought I feel like this its like a miracle you You You stole my heart like a crook in love Crossing the bridge to the Brooklyn love When I took above it's clear skies that's surrounding my earth Your love is drugs and I'm down to serve let's deal with it yo We go to the spot and you still get it low I get excited fast and still love to hit it slow till the walls come tumbling down like Jericho And you hear the sound is stereo Hear we go [Hook] I don't care what people say As long as you and me okay Because I never been in love before See I use to be a player and All of this is new to me And this ain't what I'm used to see Because I never been in love before [Verse Three] You looked good when I tried you on So I had to write a song Use to be the guy that always made her cry when I'm gone Always kept a stable and I never spent a night alone no cable or no hard line phone why I'm never home scared of commitment Ready to forever roam We at war like sister souljah and she welcome to my terror dome Head strong our connection proved them haters dead wrong From now to R.I.P. Proceeds my name up on the headstone Leave her be for five minutes Dudes try to dive in it first They want to spit on my name and tarnish my image I tell them do you I don't care who she speaking with Because I already know she made it clear who she leaving with And it feels so beautiful Put it in a rhyme because it feel so musical Plus you ain't no groupie hoe Sitting in the studio Before we do this though there something that you should know [Hook] I don't care what people say As long as you and me okay Because I never been in love before See I use to be a player and All of this is new to me And this ain't what I'm used to see Because I never been in love before

Vertaling

"Never Been In Love" [Verse Een] Ik weet dat er een eerste keer voor alles Eerste keer dat ik laat haar in mijn bed kreeg zij vervolgens natter de perfecte storm Dat we samen en verwering Dit is de eerste keer dat ik ooit heb trouwringen beschouwd Maar eerst iets anders yo Ik ontmoette haar op de bar aan het rollen met drie wijze mannen zoals ik volgde de ster Daar is ze shorty bi kust Dik als bifocale, gestapeld als 2Pac zang haar lichaam zo loco Juweel van de Nijl, dus ik ben Romancing the stone Het ritme is naar de woorden en ik keek naar haar dansen op mijn gedichten De manier waarop ze bewegen ze heupen laat het me weten op voorhand dat ze gegroeid Ik zag het als Paris Hilton toen ze beantwoordt de telefoon, yo Dansen alleen omdat ze extra vliegen Maar ik heb er goed uitzien, dus ik catch haar oog Gaf de rest een nu te proberen de beste te proberen Laat je nest en ik vlieg je getuigen Damn baby Ik weet dat we nog wat haters en. [Hook] Kan me niet schelen wat mensen zeggen Zolang jij en ik oke Omdat ik nooit verliefd geweest Zie ik gebruiken om een speler te wordenen Dit alles is nieuw voor mij En dit is niet wat ik gewend ben om te zien Omdat ik nooit verliefd geweest [Verse 2] U loopt terug naar het kind als dit was de thuisbasis Of een marathon laat ik je in je eigen tempo Uw eigen ruimte en de prachtige strijd Nu baby vertellen wat er aan te nemen gaat om te bewijzen dat ik van je hou Als ik je weg ontbreekt mij ook Het laat me weten dat mijn gebeden is de muziek God te luisteren naar Snap het niet verward Ik probeer te krijgen religieuze met u Nooit gedacht dat ik het gevoel dat dit haar als een wonder dat je U Je stal mijn hart als een boef in de liefde Het oversteken van de brug naar de Brooklyn liefde Toen ik boven het heldere hemel dat is rond mijn aardse Uw liefde is drugs en ik ben tot laten we gaan yo te dienen met het We gaan naar de plek en krijg je toch het laag Ik krijg snel opgewonden en hou nog steeds van te raken het langzaam tot aan de muren komen tumbling down zoals Jericho En je hoort het geluid stereo is Horen dat we gaan [Hook] Kan me niet schelen wat mensen zeggen Zolang jij en ik oke Omdat ik nooitverliefd geweest Zie ik gebruiken om een speler en zijn Dit alles is nieuw voor mij En dit is niet wat ik gewend ben om te zien Omdat ik nooit verliefd geweest [Verse Drie] Je zag er goed uit toen ik je probeerde op Dus ik moest een lied te schrijven Gebruiken om de man die altijd maakte haar huilen wanneer ik weg ben Altijd bewaard van een stabiel en ik heb nooit bracht een nacht alleen geen kabel of geen harde lijn telefoon waarom Ik ben nooit thuis bang voor inzet Klaar om voor altijd zwerven We in oorlog, zoals zuster souljah en ze van harte welkom om mijn angst dome Hoofd sterk onze band bewees dat ze haters dode verkeerd Vanaf nu naar RIP Opbrengst mijn naam op de grafsteen Laat haar worden gedurende vijf minuten Dudes proberen te duiken in het eerst Ze willen te spuwen op mijn naam en mijn imago te bevuilen Ik vertel hen doe je me niet schelen wie ze spreken met Omdat ik al weet dat ze duidelijk gemaakt wie ze vertrekken met En het voelt zo mooi Zet het in een rijm, want het voelt zo muzikaal Plus je is geen groupie schoffel Zittend in de studio Voordat we dit doen alsof er iets datu moet weten [Hook] Kan me niet schelen wat mensen zeggen Zolang jij en ik oke Omdat ik nooit verliefd geweest Zie ik gebruiken om een speler en zijn Dit alles is nieuw voor mij En dit is niet wat ik gewend ben om te zien Omdat ik nooit verliefd geweest