Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Taylor Swift - Songtitle: Better Than Revenge

Origineel

Now go stand in the corner
And think about what you did

(Ha, time for a little revenge)

The story starts when it was hot
And it was summer and
I had it all, I had him right there
Where I wanted him
She came along, got him alone
Let's hear the applause
She took him faster
Than you can say sabotage

I never saw it coming
Wouldn't have suspected it
I underestimated
Just who I was dealing with
She had to know the pain
Was beating on me like a drum
She underestimated
Just who she was stealing from

She's not a saint
And she's not what you think
She's an actress, whoaah
She's better known
For the things that she does
On the mattress, whoaah

Soons she's gonna find
Stealing other people's toys
On the playground
Won't make you any friends
She should keep in mind
She should keep in mind
There is nothing I do
Better than revenge (ha)

She looks at life, like it's a party
And she's on the list
She looks at me, like I'm a trend
And she's so over it
I think her ever present frown
Is a little troubling
And she thinks I'm psycho
'Cause I like to rhyme her name with things

But safistication isn't what you wear
Or who you know
Or pushing people down
To get you where you wanna go
Well, they didn't teach you that
In prep school
So it's up to me
But no amount of vintage
Dresses gives you dignity

She's not a saint
And she's not what you think
She's an actress, whoaah
She's better known
For the things that she does
On the mattress, whoaah

Soons she's gonna find
Stealing other people's toys
On the playground
Won't make you any friends
She should keep in mind
She should keep in mind
There is nothing I do
Better than revenge (haha)

I'm just another thing for you
To roll your eyes at honey
You might have him
But haven't you heard

I'm just another thing for you
To roll your eyes at honey
You might have him
But I always get the last word
Whoaahh

She's not a saint
And she's not what you think
She's an actress, whoaah
She's better known
For the things that she does
On the mattress, whoaah

Soons she's gonna find
Stealing other people's toys
On the playground
Won't make you any friends
She should keep in mind
She should keep in mind
There is nothing I do
Better than revenge

Do you still feel like
You know what you're doing
'Cause I don't think you do, oh
Do you still feel like
You know what you're doing
I don't think you do
I don't think you do

Let's hear the applause
Show me how much better you are
See you deserve some applause
'Cause you're so much better
She took him faster
Than you can say sabotage

Vertaling

Ga maar in de hoek staan
En denk maar na over wat je hebt gedaan!

Ha, tijd voor een kleine wraak!

Het verhaal begint toen het heet was
En het was zomer
En ik had alles,ik had hem precies daar
Waar ik hem hebben wilde
Ze kwam langs en nam hem apart
Laat het applaus maar horen
Ze nam hem sneller dan dat je sabotage zegt.

Ik heb het nooit aan zien komen
Had het nooit verwacht.
Ik onderschatte
Degene met wie ik te maken had
Ze moest weten dat de pijn
Op me sloeg als een drum
Ze onderschatte
Met wie ze te maken had.

Ze is geen heilige
En ze is niet wat je denkt
Ze is een toneelspeelster woah.
Ze is beter bekend
Om de dingen die ze doet
Op het matras woah.

Spoedig zal ze andere mensen vinden
Waar ze het speelgoed van jat
Op de speelplaats,
Zo maak je nooit vrienden.
Ze moet in gedachten houden
Ze moet in gedachten houden
Er is niks waar ik beter in ben
Dan in wraak nemen.

Ze beziet het leven, alsof het een feestje is
En zij is op de lijst staat
Ze kijkt naar mij alsof ik een modeverschijnsel ben
Waar zij al overheen is
Haar altijd aanwezige frons
Is een beetje verontrustend
Ze denkt dat ik een pschyopaat ben
Omdat ik het leuk vind haar naam op dingen te laten rijmen.

Sophisticated is niet wat je draagt
Of wie je kent
Of over mensen heenlopen
Om te komen waar je heen wilt.
Oh, dat hebben ze je niet geleerd
Op de basisschool
Dus het is aan mij.
Maar hoeveel ook
Vintage jurken geven je waardigheid.

Ze is geen heilige
En ze is niet wat je denkt
Ze is een toneelspeelster woah.
Ze is beter bekend
Om de dingen die ze doet
Op het matras woah.

Spoedig zal ze andere mensen vinden
Waar ze het speelgoed van jat
Op de speelplaats,
Zo maak je nooit vrienden.
Ze moet in gedachten houden
Ze moet in gedachten houden
Er is niks waar ik beter in ben
Dan in wraak nemen.

Ik ben gewoon een volgend ding
Om je ogen voor te rollen,schat.
Je hebt hem wellicht
Maar heb je het niet gehoord?

Ik ben gewoon een volgend ding
Om je ogen voor te rollen,schat.
Je hebt hem wellicht
Maar ik heb altijd het laatste woord.

Ze is geen heilige
En ze is niet wat je denkt
Ze is een toneelspeelster woah.
Ze is beter bekend
Om de dingen die ze doet
Op het matras woah.

Spoedig zal ze andere mensen vinden
Waar ze het speelgoed van jat
Op de speelplaats,
Zo maak je nooit vrienden.
Ze moet in gedachten houden
Ze moet in gedachten houden
Er is niks waar ik beter in ben
Dan in wraak nemen.

En denk je nog steeds
Dat je weet wat je doet?
Want ik denk van niet,oh.
En denk je nog steeds
Dat je weet wat je doet?
Want ik denk van niet
Want ik denk van niet

Laat het applaus maar horen
Laat zien hoeveel beter je bent
Zie je, je verdient applaus,
Want je bent zoveel beter
Ze nam hem sneller
Dan je sabotage kunt zeggen.