Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Taylor Swift - Songtitle: Dear John

Origineel

Long were the nights
When my days once revolved around you
Counting my footsteps
Prayin' the floor won't fall through, again
My mother accused me of losing my mind
But I swore I was fine

You paint me a blue sky
Then go back and turn it to rain
And I lived in your chess game
But you changed the rules every day
Wonderin' which version of you
I might get on the phone, tonight
Well I stopped pickin' up
And this song is to let you know why

Dear John
I see it all now that you're gone
Don't you think I was too young
To be messed with
The girl in the dress
Cried the whole way home
I should've known

Well, maybe it's me
And my blind optimism to blame
Or maybe it's you and your sick need
To give love then take it away
And you'll add my name
To your long list of traitors
Who don't understand
And I'll look back in regret
How I ignored when they said
Run as fast as you can

Dear John
I see it all now that you're gone
Don't you think I was too young
To be messed with
The girl in the dress
Cried the whole way home

Dear John
I see it all now it was wrong
Don't you think nineteen's too young
To be played by your dark twisted games
When I loved you so
I should've known

You are an expert at sorry
And keeping the lines blurry
But never impressed by me
Acing your tests
All the girls that you run dry
Have tired lifeless eyes
'Cause you burned them out
But I took your matches
Before fire could catch me
So don't look now
I'm shining like fireworks
Over your sad empty town
Ooohhh

Dear John
I see it all now that you're gone
Don't you think I was too young
To be messed with the girl in the dress
Cried the whole way home

I see it all now that you're gone
Don't you think I was too young
To be messed with
The girl in the dress
Wrote you a song

You should've known
You should've known
Don't you think I was too young
You should've known

Vertaling

Lang waren de nachten
Toen eens de dagen om jou draaiden
Mijn voetstappen tellend
Biddend dat de bodem niet inzakte
Mijn moeder beschuldigde mij van het verliezen van mijn verstand
Maar ik zwoer dat ik in orde was

Je schilderde me een blauwe lucht voor
Dan draaide je om en en veranderde het in regen
En ik leefde in je schaakspel
Maar je veranderde de regels elke dag
Me afvragend welke versie van jou
Ik aan de telefoon zou krijgen vanavond
Nou, ik stopte met opnemen
En dit lied is om jou te laten weten waarom

Beste John
Ik zie het allemaal nu je weg bent
Denk je niet dat ik te jong was
Om zo zorgeloos mee te spelen
Het meisje in de jurk
Huilde de hele weg naar huis
Ik had het moeten weten

Nou ja, misschien zijn ik
En mijn blinde optimisme de schuld
Misschien ben jij het en je zieke behoefte
Om liefde te geven en het dan af te nemen
En jij zal mijn naam toevoegen
Aan je lange lijst van verraders
Die het niet begrijpen
En ik zal terug kijken met spijt
Hoe ik het negeerde toen ze zeiden
Loop weg zo hard als je kan

Beste John
Ik zie het allemaal nu je weg bent
Denk je niet dat ik te jong was
Om zo zorgeloos mee te spelen
Het meisje in de jurk
Huilde de hele weg naar huis
Ik had het moeten weten

Beste John
Ik zie het allemaal nu, het was verkeerd
Denk je niet dat 19 te jong is
Om je duistere verwrongen spelletjes mee te spelen
Toen ik zoveel van je hield
Ik had het moeten weten

Je bent een expert in sorry zeggen
En lijnen wazig te houden
En nooit onder de indruk van mij
Als je je tests zo volmaakt uitvoerde
Alle meisjes die je uitgeprobeerd hebt
Hebben vermoeide, levenloze ogen
Want je hebt ze opgebrand
Maar ik nam je lucifers af
Voordat het vuur me kon grijpen
Dus kijk nu maar niet
Ik schitter als vuurwerk
Boven je sombere, lege stad

Beste John
Ik zie het allemaal nu je weg bent
Denk je niet dat ik te jong was
Om zo zorgeloos mee te spelen
Het meisje in de jurk
Huilde de hele weg naar huis
Ik had het moeten weten

Ik zie het allemaal nu je weg bent
Denk je niet dat ik te jong was
Om zo zorgeloos mee te spelen
Het meisje in de jurk
Schreef een lied voor je

Je had het moeten weten
Je had het moeten weten
Denk je niet dat ik te jong was
Je had het moeten weten