Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: U2 - Songtitle: Elvis Presley and America

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: U2 - Elvis Presley and America ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Elvis Presley and America? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van U2! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter U van U2 en zie welke nummers wij nog meer van U2 in ons archief hebben staan zoals Elvis Presley and America.


Origineel

Black flash
Black flash, over my own love, tell me of my eyes
Black flash, come through my own life,
telling these things
And I believe them
and I believe in you

White flash sees the sky and it turns its side from you
She won't turn my back and I know you turn so blue
And you know and your sky is feeling blue
And your heart, so cold when I'm with you
And you feel like no one told you to
And your time is your side and your time with me

Ah, don't talk to me
Ah, don't talk to me
Don't talk to me

You know like no one told you how
But you know, though the king that howls, has howled
But you feel like sentimental but you don't care
If I just share it in your heart
Heart…..

Hopelessly, so hopelessly
I'm breaking through for you and me
And you don't, though no one told you to
And you found out where you were going
Where to
You're through with me

But I know that you will be back for more
You know and though no one told you so
And you know, the sky like a harder shade of blue
And you walk when you want to let go
Me, I'm the outside, tell me to fade away

Drop me down but don't break me in your sleep
In your sleep, inside it's in your heart and mine
Whole sea is dark, it's in your heart and mine
Sweetly, those will come
Loving is on your side walking through
So let me in your heart
Your beat is like something…..
They run

See say you're sad and reach by
So say you're sad above beside
Oh stay you're sad over midnight
So stay sad above we said

You know I don't, no one told you how
And you don't and you wipe sweat off your white brow
And you care and no one told you tried
And your heart, is left out from the side
And the rain beats down and the shame goes down
And this rain keeps on coming down
And this sky tonight

You know "S" "O" "N" "G", why
You're going go join to God
You know "S" "O" "N" "G", why
Give away some, him, no lie,
Give away some my the day, no

You know and though no one told you, sky
And you feel like you pretend you can
You say go, you live, go live outside of me
Don't you leave, don't leave out part of me
Then can I feel like I feel before
Like I hurt now and I see the floor
If you pick me up, bits and pieces on this floor

Vertaling

Zwarte flits,
Zwarte flits, over mijn eigen liefde, vertel me over mijn ogen
Zwarte flits,komt door mijn eigen leven,
Vertelt deze dingen
en ik geloof ze
en ik geloof in jou

Witte flits, ziet de hemel en wendt zich af van jou
Zij zal mij de rug niet keren en ik weet je wordt zo verdrietig
En je weet en je hemel voelt verdrietig
En je hart, zo koud als ik bij je ben
En je hebt het gevoel niemand het je vertelt
En jouw tijd is jouw kant en jouw tijd met mij

Ach, praat niet tegen me
Ach, praat niet tegen me
Praat niet tegen me

Je weet het zoals niemand je vertelde hoe
Maar je weet, hoewel de koning die brult, gebruld heeft
Maar je voelt je sentimenteel maar het interesseert je niets
Als ik het enkel deel in je hart
Hart….

Hopeloos, zo hopeloos
Ik breek door voor jou en mij
En jij niet, hoewel niemand het je opgedragen heeft
En je bent er achter gekomen waar je naar toe ging
Waar naar toe
Je hebt het gehad met mij

Maar ik weet dat je terugkomt voor meer
Je weet het en hoewel niemand je het verteld heeft
En je weet, de hemel als een hardere nuance van blauw
En je loopt wanneer je wilt loslaten
Mij, ik ben aan de buitenzijde, zeg me te verdwijnen

Laat me vallen maar breek me niet in je slaap
In je slaap, van binnen is het in je hart en van mij
De hele zee is donker, het is in jou hart en van mij
Zoet, zullen zij komen
Liefhebben is aan je zijde doorlopend
Zo laat me toe in je hart
Je hartslag is net zo iets als …..
Zij rennen

Kijk, zeg dat je bedroefd bent en reikt naar
Dus zeg dat je bedroefd bent boven naast
Oh blijf je bent bedroeft na middernacht
Dus blijf bedroefd boven zeiden we

Je weet ik niet, niemand vertelde je hoe
En jij niet en je veegt zweet van je witte wenkbrauw
En je leeft mee en niemand vertelde dat je het probeerde
En je hart, is genegeerd van opzij
En de regen beukt neer en de schaamte slaat neer
En de regen blijft neerkomen
En deze hemel vannacht

Je weet “L” “I” “E” “D”, waarom
je weg gaat, ga verenig je met God
Je weet “L” “I” “E” “D”, waarom
Een beetje verraden, hem, geen leugen,
Een beetje verraden aan mij de dag, nee

Je weet en hoewel niemand het je vertelde, hemel
En je hebt het gevoel alsof je je kunt inbeelden dat je kan
Je zegt ga, jij leeft, ga leven buiten mij om
Laat geen, laat geen deel van mij weg
Dan kan ik me voelen zoals ik voelde voorheen
Zoals ik verdriet heb nu en ik zie de vloer
Als je me opraapt, stukje bij beetje van de vloer