Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: U2 - Songtitle: Magnificent

Origineel

Magnificent

Magnificent
Magnificent

I was born
I was born to be with you
In this space and time
After that and ever after I haven’t had a clue
Only to break rhyme
This foolishness can leave a heart black and blue

Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
I was born
I was born to sing for you
I didn’t have a choice but to lift you up
And sing whatever song you wanted me to
I give you back my voice
From the womb my first cry, it was a joyful noise…

Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
Justified till we die, you and I will magnify
The Magnificent
Magnificent

Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love unites our hearts
Justified till we die, you and I will magnify
The Magnificent
Magnificent
Magnificent

Vertaling

Groots

Groots
Groots

Ik was geboren
Ik was geboren om met jou samen te zijn
In deze ruimte en tijd
En daarna en altijd daarna heb ik geen idee gehad
Behalve het ritme te breken
Deze dwaasheid kan een hart bont en blauw achterlaten

Alleen liefde, alleen liefde kan zo’n teken achterlaten
Maar alleen liefde, alleen liefde kan zo’n litteken helen
Ik was geboren
Ik was geboren om voor jou te zingen
Ik had geen keus dan jou te verheffen
En te zingen welk lied jij mij wilde laten zingen
Ik geef je mijn stem terug
Vanuit de baarmoeder mijn eerste kreet, het was een blij geluid…

Alleen liefde, alleen liefde kan zo’n teken achterlaten
Maar alleen liefde, alleen liefde kan zo’n litteken helen
Gerechtvaardigd tot we sterven, jij en ik zullen grootmaken
De Allerhoogste
Groots

Alleen liefde, alleen liefde kan zo’n teken achterlaten
Maar alleen liefde, alleen liefde verenigt onze harten
Gerechtvaardigd tot we sterven, jij en ik zullen schitteren
De Allerhoogste
Groots
Groots