Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: U2 - Songtitle: Moment of surrender

Origineel

Moment of Surrender

I tied myself with wire
To let the horses run free
Playing with the fire until the fire played with me
The stone was semi-precious
We were barely conscious
Two souls too smart to be in the realm of certainty
Even on our wedding day
We set ourselves on fire
Oh God, do not deny her
It’s not if I believe in love
But if love believes in me
Oh, believe in me

At the moment of surrender
I folded to my knees
I did not notice the passers-by
And they did not notice me

I’ve been in every black hole
At the altar of the dark star
My body is now a begging bowl
That’s begging to get back, begging to get back
To my heart
To the rhythm of my soul
To the rhythm of my unconsciousness
To the rhythm that yearns
To be released from control
I was punching in the numbers at the ATM machine
I could see in the reflection
A face staring back at me

At the moment of surrender
Of vision over visibility
I did not notice the passers-by
And they did not notice me

I was speeding on the subway
Through the stations of the cross
Every eye looking every other way
Counting down ‘til the pain would stop

At the moment of surrender
Of vision over visibility
I did not notice the passers-by
And they did not notice me

Vertaling

Moment van Overgave

Ik bond mijzelf vast met touw
Om de paarden vrij te laten lopen
Speelde met het vuur tot het vuur met mij speelde
De steen was halfedel
We waren ons amper bewust
Twee zielen te slim om in het rijk van zekerheid te zijn
Zelfs op onze trouwdag
We zetten onszelf in vuur en vlam
Oh God, ontken haar niet
Het is niet of ik in de liefde geloof
Maar of de liefde in mij gelooft
Oh, geloof in mij

Op het moment van overgave
Zakte ik op mijn knieën
Ik merkte de voorbijgangers niet op
En zij merkten mij niet op

Ik ben in elk zwarte gat geweest
Bij het altaar van de donkere ster
Mijn lichaam is nu een bedelende kom
Dat bedelt om terug te komen, bedelt om terug te komen
Naar mijn hart
Naar het ritme van mijn ziel
Naar het ritme van mijn onbewuste
Naar het ritme dat verlangt
Om van controle verlost te zijn
Ik toetste de nummers in op de pinautomaat
Ik kon zien in de reflectie
Een gezicht dat naar mij terug staarde

Op het moment van overgave
Van visie over zicht
Ik merkte de voorbijgangers niet op
En zij merkten mij niet op

Ik reed hard in de metro
Door de stations van het kruis
Elk oog keek elke andere kant op
Telde af tot de pijn zou stoppen

Op het moment van overgave
Van visie over zicht
Ik merkte de voorbijgangers niet op
Zij merkten mij niet op