Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: U2 - Songtitle: One Tree Hill

Origineel

We turn away to face the cold, enduring chill
As the day begs the night for mercy love
The sun so bright it leaves no shadows
Only scars carved into stone
On the face of earth
The moon is up and over One Tree Hill
We see the sun go down in your eyes

You run like river, on like a sea
You run like a river runs to the sea

And in the world a heart of darkness
A fire zone
Where poets speak their heart
Then bleed for it
Jara sang his song, a weapon
In the hands of love
You know his blood still cries
From the ground

It runs like a river runs to the sea
It runs like a river to the sea

I don't believe in painted roses
Or bleeding hearts
While bullets rape the night of the merciful
I'll see you again
When the stars fall from the sky
And the moon has turned red
Over One Tree Hill

We run like a river
Run to the sea
We run like a river to the sea
And when it's raining
Raining hard
That's when the rain will
break my heart

Raining...raining in the heart
Raining in your heart
Raining... raining to your heart
Raining, raining...raining
Raining to your heart
Raining... raining in your heart
Raining in your heart...
To the sea

Oh great ocean
Oh great sea
Run to the ocean
Run to the sea

Vertaling

We draaien ons weg, de aanhoudende kilte
Als de dag, de nacht smeekt voor vergevende liefde
De zon zo hel dat hij geen schaduwen achter laat
Alleen littekens gegroefd in steen
Op het oppervlak van de aarde
De maan staat hoog boven "One Tree Hill" *
We zien de zon ondergaan in je ogen

Je rent als een rivier, verder als de zee
Je rent als een rivier rent naar de zee

En in de wereld een hart van duisternis
Een vuur zone
Waar dichters spreken met hun hart
En dan ervoor bloeden
Jara zong zijn lied, een wapen
In de handen van de liefde
Weet je zijn bloed huilt nog
Vanuit de bodem

Het rent als een rivier rent naar de zee
Het rent als een rivier naar de zee

Ik geloof niet in geschilderde rozen
Of in bloedende harten
Terwijl kogels de nacht snijden van de genadigen
Ik zal je weer zien
Wanneer de sterren uit de hemel vallen
En de maan veranderd is in rood
Boven "One Tree Hill"

We rennen als een rivier
Rennen naar de zee
We rennen als een rivier naar de zee
En wanneer het regent
Hard regent
Dan is wanneer de regen mijn
hart zal breken

Regen... Regen in het hart
Regen in je hart
Regen... regent naar je hart
Regen, regen... regen
Regent naar je hart
Regen... regenen in je hart
Regent in je hart...
Naar de zee

Oh grootse oceaan
Oh grootse zee
Rennen naar de oceaan
Rennen naar de zee

[* One Tree Hill = naam van een plaats of gebied "Heuvel met één boom"]