Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: U2 - Songtitle: Red Hill Mining Town

Origineel

From father to son
The blood runs thin
Oooh....see faces frozen still
Against the wind
The seam* is split
The coal face cracked
The lines are long
There's no going back
Through hands of steel
And heart of stone
Our labour day
Has come and gone

you leave me holding on
In Red Hill Town
See lights go down

I'm hangin' on
You're all that's left to hold on to
I'm still waiting
I'm hangin' on
You're all that's left to hold on to

The glass is cut
The bottle run dry
Our love runs cold
In the caverns of the night
We're wounded by fear
Injured in doubt
I can lose myself
You I can't live without

you keep me holding on
In Red Hill Town
See the lights go down on
I'm hanging on
You're all that's left to hold on to
I'm still waiting
Hanging on
You're all that's left to hold on to
On to...

We'll scorch the earth
Set fire to the sky
We stoop so low
To reach so high
A link is lost
The chain undone
We wait all day
For night to come
And it comes
Like a hunter child

I'm hanging on
You're all that's left to hold on to
I'm still waiting
I'm hanging on
You're all that's left to hold on to

Love
Slowly stripped away
Love
Has seen it's better day

Hanging on
Let's go out on Red Hill
Let's go down on Red Hill
Let's go down on Red Hill Town

Vertaling

Van vader op zoon
Wordt het bloed dunner
Oooh....zie de gezichten verstijfd stil
Tegen de wind in
De laag steenkool is gespleten
Het oppervlak van de steenkool gebarsten
De lijnen lopen lang door
Er is geen weg terug
Door handen van staal
En hart gemaakt van steen
Onze dag van werken
is gekomen en gegaan

je laat me in afwachting
In de stad "Red Hill"
Zie de lichten verzwakken

Ik hou vol
Jij bent alles wat over is om aan vast te houden
Ik wacht nog
Ik hou vol
Jij bent alles wat over is om aan vast te houden

Het glas is gesneden
De fles staat droog
Onze liefde bekoeld
In de grotten van de nacht
We zijn verwond door angst
Gekwetst in vertwijfeling
Ik kan mezelf verliezen
Leven kan ik niet zonder jou

Jij zorgt dat ik doorga
In het stadje Red Hill
Zie hoe de lichten uit gaan
Ik houd vol
Jij bent alles waar ik me nog aan vast kan houden
Ik wacht nog steeds
En houd vol
Jij bent alles waar ik me nog aan vast kan houden
Aan vast...

We zullen de aarde verschroeien
En de hemel in brand steken
We bukken zo laag
Om zo hoog te reiken
Een schakel is verloren
De ketting verbroken
We wachten de hele dag
Op de nacht die komt
En het zal komen
Als een kind van een jager

Ik hou vol
Jij bent alles wat over is om aan vast te houden
Ik wacht nog
Ik hou vol
Jij bent alles wat over is om aan vast te houden

Liefde
Langzaam weg gescheurd
Liefde
Heeft betere dagen gekend

Vol houdend
Laten wij uitgaan naar "Red Hill"
Laten wij gaan naar "Red Hill"
Laten wij gaan naar de stad "Red Hill"