Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Usher - Songtitle: Help me

Origineel

Living on the edge out of control
And the world just won't let me slow down
But in my biggest picture
Was a photo of you and me
Girl you know I tried
I work hard to provide all of the material things
That I thought would make you happy
I'm confused, can you make me understand
'Cause I tried to give you the best of me
I thought we were cool maybe I was blind
But never took time to see

Will you help me
Tell me what you want from me
Can you help me
Tell me why you wanna leave
Baby help me
Without you my whole world is fallin' apart
And I'm goin' crazy
Life's a prison
When you're in love alone (ooh girl I love you)
I need you to come back home
(You know I need you)
I don't want to be alone

Girl I put your love up on a shelf
And I guess I just left it to die
Now we're not together
'Cause I hurt you too many times
Now you're not around
I wish for every moment of time that got wasted
We used it to make sweet love
Baby be my guide please take my hand
I want you to know that I got ya if you need it
Don't want to be on the outside lookin' in
I gotta have you girl, can't you see

Will you help me
Tell me what you want from me
Can you help me
Tell me why you wanna leave
Baby help me
'Cause without you my whole world is fallin' apart
And without you I think I'll go crazy
Life's a prison
When you're in love alone (ooh girl I love you)
I need you to come back home
(You know I need you)
I don't want to be alone
(Baby would you please listen to me...)

(Please stay, don't go, I don't want to be alone)
Give me another chance, I want to be your man
Girl you got me down here on my knees
Cryin', beggin', pleading
I'll do anything
For your love

Would you help me (Whoaa ohhhh help me)
Tell me what you want from me
Can you help me
(I don't understand, girl what you did to me, help me)
Tell me why you wanna leave
Baby help me
Without you my whole world is fallin' apart
And without you, girl I'm going crazy
Love's a prison without your love

Can you help me
Tell me why, why, why
Why, why, why
Can you help me
Girl I'll never stop cause you're all I got
Can you help me
Help me understand why I can't be your man
It's drivin' me crazy (crazy, crazy, crazy)
Oh baby, oh oh-oh

Ooh girl I love ya
Said I love you
You know I need ya (Ooh I need you)
Can't live without ya (I cant go one day without ya)

Oh girl I love ya
You know I need ya
Can't live without you

Vertaling

Levend op de rand zonder controle
En de wereld wil me gewoon niet wat laten afremmen
Maar in mijn grootste voorstelling
Was een foto van jou en mij
Meisje je weet dat ik probeerde
Ik werk hard om voor alle materiele dingen te zorgen
Waarvan ik dacht dat ze je gelukkig zouden maken
Ik ben verward, kun je zorgen dat ik het begrijp
Want ik probeerde je het beste van me te geven
Ik dacht dat we cool waren maar misschien was ik blind
Maar nam nooit de tijd om het zien

Wil je me helpen
Zeg me wat je van me wilt
Kun je me helpen
Zeg me waarom je weg wilt gaan
Schatje help me
Zonder jou valt mijn hele wereld uit elkaar
En ik word gek
Het leven is een gevangenis
Als je alleen verliefd bent (oh meisje ik hou van je)
Ik heb het nodig dat je terug naar huis komt
(Je weet dat ik je nodig heb)
Ik wil niet alleen zijn

Meisje ik legde je liefde op een plank
En ik denk dat ik het gewoon heb laten sterven
Nu we niet samen zijn
Want ik kwetste je te vaak
Nu je niet in de buurt bent
Wens ik om elk moment van tijd dat is verspild
Vroeger bedreven we zoete liefde
Schatje wees mijn gids en alsjeblieft neem mijn hand
Ik wil dat je weet dat ik je heb, als je het nodig hebt
Wil niet vanaf buiten naar binnen kijken
Ik moet je hebben meisje, zie je het niet

Wil je me helpen
Zeg me wat je van me wilt
Kun je me helpen
Zeg me waarom je weg wilt gaan
Schatje help me
Zonder jou valt mijn hele wereld uit elkaar
En ik word gek
Het leven is een gevangenis
Als je alleen verliefd bent (oh meisje ik hou van je)
Ik heb het nodig dat je terug naar huis komt
(Je weet dat ik je nodig heb)
Ik wil niet alleen zijn
(Schatje zou je alsjeblieft naar me willen luisteren)

(Blijf alsjeblieft, ga niet, ik wil niet alleen zijn)
geef me nog een kans, ik wil je man zijn
Meisje je hebt me hier nu op mijn knieën
Huilend, smekend, pleitend
Ik zal alles doen
Voor jouw liefde

Zou je me helpen (whoaa ohhh help me)
Zeg me wat je wilt van me
Kun je me helpen
(Ik begrijp niet, meisje wat je me aandeed, help me)
Zeg me waarom je weg wilt gaan
Schatje help me
Zonder jou valt mijn hele wereld uit elkaar
En zonder jou, meisje word ik gek
Liefde is een gevangenis zonder jou liefde

(kun je me helpen)
Zeg me waarom, waarom, waarom
Waarom, waarom, waarom
Kun je me helpen
Meisje ik zal nooit stoppen want je bent alles wat ik heb
Kun je me helpen
Help me te begrijpen waarom ik je man niet kan zijn
Het maakt me gek (gek, gek, gek)
Oh schatje, oh oh-oh

Ooh meisje ik hou van je
Zei ik hou van je
Je weet dat ik je nodig heb (oh ik heb je nodig)
Kan niet zonder jou leven (ik kan niet een dag zonder jou)

Oh meisje ik hou van je
Je weet dat ik je nodig heb
Kan niet zonder jou leven