Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Usher - Songtitle: I can't win

Origineel

Do I remind you of the pain
That he put you through, girl?
Is that the reason I'm to blame?
Before I do it, is it because he treated you badly?
I always stand accuse?

Protecting yourself from somebody else?
I'm not who's hurting you

Girl and it's killing me
Girl knowing you compare me to him!
Always guilty before the sin
I can't win, I can't win, no!
I'll do anything to prove I love you
Baby girl, but I refuse to pay
For something I didn't do?
I love you girl
But I refuse to stay
Paying for his mistakes

He left a scar across your heart
I understand girl
Don't let his wrongs
Tear us apart, no
Girl I'm your man!
Just because he did
You swear I'm cheating ?
You think I just don't care?
What must I do die for another misery?

Girl you know that ain't fair, no, no

Girl and it's killing me
Girl knowing you compare me to him!
Always guilty before the sin
I can't win, I can't win, no!
I'll do anything to prove I love you
Baby girl, but I refuse to pay
For something I didn't do?
I love you girl
But I refuse to stay
Paying for his mistakes

I know he did you wrong
But tell me what does that have to do with me?
Trying to show you something real
Figure out what is going on
Before you look up and I'll be gone

I'll do anything to prove I love you
Baby girl, but I refuse
To pay for something I didn't do
Girl, I love you and I love you, I love you
I'll do anything to prove I love you
Baby girl
But I refuse to pay
For something I didn't do No
I love you girl
But I refuse to stay
Paying for his mistakes

Vertaling

Herinner ik je aan de pijn
Die hij je aandeed, meid?
Is dat de reden waarom ik de schuld krijg?
Voordat ik het doe, is het omdat hij je slecht behandelde?
Zal ik altijd een verdachte zijn?

Bescherm jezelf tegen iemand anders?
Ik ben niet degene die je pijn doet

Meid en het vermoordt me
Meid wetend dat je me vergelijkt met hem!
Altijd schuldig vóór de zonde
Ik kan niet winnen, ik kan niet winnen, nee!
Ik zal alles doen om te bewijzen dat ik van je hou
Schatje, maar ik weiger te boeten
Voor iets dat ik niet gedaan heb
Ik hou van je meid
Maar ik weiger te blijven
Boetend voor zijn fouten

Hij liet een litteken op je hart achter
Ik begrijp het meid
Laat zijn fouten niet
Ons uit elkaar scheuren, nee
Meid ik ben jouw man!
Gewoon omdat hij dat deed
Zweer jij dat ik je bedrieg?
Je denkt gewoon dat het me niet uitmaakt?
Wat moet ik doen voor meer ellende

Meid je weet dat het niet eerlijk is, nee, nee

Meid en het vermoordt me
Meid wetend dat je me vergelijkt met hem!
Altijd schuldig vóór de zonde
Ik kan niet winnen, ik kan niet winnen, nee!
Ik zal alles doen om te bewijzen dat ik van je hou
Schatje, maar ik weiger te boeten
Voor iets dat ik niet gedaan heb
Ik hou van je meid
Maar ik weiger te blijven
Boetend voor zijn fouten

Ik weet dat hij je fout behandelde
Maar vertel me wat heeft dat met mij te maken?
Probeer je iets oprechts te laten zien
Bedenk wat er aan de hand is
Voordat je opkijkt en ik weg zal zijn

Ik zal alles doen om jou te bewijzen dat ik van je hou
Schatje, maar ik weiger
Te boeten voor iets dat ik niet gedaan heb
Meid, ik hou van je en ik hou van je, ik hou van je
Ik zal alles doen om te bewijzen dat ik van je hou
Schatje
Maar ik weiger te boeten
Voor iets dat ik niet gedaan heb
Ik hou van je meid
Maar ik weiger te blijven
Boetend voor zijn fouten