Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Vanessa Hudgens - Songtitle: Come Back To Me

Origineel

HaHa!
You all need to get ready to hear
The unbelievable,
Indescribable
Vanessa Hudgens.
Baby V!

(Baby Come Back)

Everyday, I try to play, another game
But my heart can't take it.
I try to find, another boy,
But all the while, I can't face it.
Why do I miss you so much?
I wanna stop this hurt inside
Oh baby please, give us one more try

(Baby Come Back)

I see you out with all your friends
Laughin' it up as you pretend
To have a good time, (good time)
I know cause I'm living the same lie (same lie)
So one of us has got to say
We can't keep living the same way
So I'll be the one
Yeah I'll say it, I'll say it, I'll say it, I'll say it again

Baby Come back to me
In my heart I still believe
We were meant to be:
Together so whatever it takes (Baby Come Back)
Baby come back to me
I should have never set you free
My baby
Come back (Baby Come Back)

I wanna call, but then I stall,
Cause after all, I just couldn't take it
Cause if your play was to push me away
You know that day, my heart you'd break it (Baby Come Back)
I know we made a mistake, (I do)
Can't you stop your foolish pride (Oh no)
And come back to me
Let's try, Let's try,
et's try, Let's try it again

Baby Come back to me (Come Back)
In my heart I still believe
We were meant to be:
Together so whatever it takes (Baby Come Back)
Baby come back to me
I should have never set you free
My baby
Come back (Baby Come Back)

You know you miss your baby V
And I can see that you think about me
So why do you act like you don't care
Like all this love between us isn't there
I know that you're upset
I know I did you wrong
I know you want me to pay for all the pain I've caused
But in the end it all comes down to just one thing,
It's you and me
So I sing

Baby Come Back!

Baby Come back to me
In my heart I still believe
We were meant to be:
Together so whatever it takes (Baby V!)
Baby come back to me (Come Back)
I should have never set you free
My baby
Come back
(Baby Come Back!)

Vertaling

Haha!
Maak jullie allemaal klaar om
Het ongelooflijke te horen,
Onbeschrijfelijk
Vanessa Hudgens.
Kleine V!

(Schat kom terug)

Elke dag, probeer ik te spelen, nog een spel
Maar mijn hart kan er niet tegen.
Ik probeer te vinden, een andere jongen
Maar al die tijd, ik kan er niet tegen.
Waarom mis ik je zo erg?
Ik wil deze pijn vanbinnen stoppen
Oh schat alsjeblieft, geef ons nog een kans

(Schat kom terug)

Ik zie je uit met al je vrienden
Overdreven lachend terwijl je doet alsof
Je een leuke tijd te hebt (leuke tijd)
Ik weet het omdat ik dezelfde leugen leef (dezelfde leugen)
Dus één van ons moet het zeggen
We kunnen niet op deze manier blijven leven
Dus ik zal degene zijn
Ja, ik zal het zeggen, ik zal het zeggen, ik zal het zeggen, ik zal het nog eens zeggen

Schat kom bij me terug
In mijn hart geloof ik nog steeds
Wij horen bij elkaar:
Samen wat het ook kost (schat kom terug)
Schat kom bij me terug
Ik had je nooit moeten laten gaan
Mijn schat
Kom terug (schat kom terug)

Ik wil bellen, maar dan verstijf ik,
Want ondanks alles, ik kan het gewoon niet hebben
Want als je spel bedoeld was om me weg te duwen
Je weet die dag, toen je mijn hart brak (schat kom terug)
Ik weet dat we een fout hebben gemaakt (ik weet het)
Kan je je stomme trots niet opzij zetten (oh nee)
En naar me terug komen
Laten we het proberen, laten we het proberen,
Laten we het proberen, laten we het nogmaals proberen

Schat kom bij me terug (kom terug)
In mijn hart geloof ik nog steeds
We horen bij elkaar:
Samen wat het ook kost (schat kom terug)
Schat kom bij me terug
Ik had je nooit moeten laten gaan
Mijn schat
Kom terug (schat kom terug)

Je weet dat je jouw kleine V mist
En ik kan zien dat je aan me denkt
Dus waarom doe je alsof het je niets kan schelen
Alsof al die liefde tussen ons er niet is
Ik weet dat je in de war bent
Ik weet dat ik je niet goed behandeld heb
Ik weet dat je me wilt laten boeten voor de pijn die ik veroorzaakt heb
Maar aan het einde komt het maar op één ding neer,
Dat is jij en ik
Dus ik zing

Schat kom terug

Schat kom bij me terug
In mijn hart geloof ik nog steeds
We horen bij elkaar:
Samen wat het ook kost (Kleine V!)
Schat kom bij me terug (kom terug)
Ik had je nooit moeten laten gaan
Mijn schat
Kom terug
(Schat kom terug)