Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Wayne Hector - Songtitle: Wish You Well

Origineel

Inloggen

I Wish You Well
Mariah Carey
Buy for € 1,29
Subscribe
Subscribe to Google Play Music and listen to this song and millions of other songs. First month free.
Lyrics
This goes out to you and you and you
You know who you are

When glory days turn to stormy nights
You must have been so petrified
Didn't you, didn't you feel so cold
You against the world in a losing fight (a losing fight)
Captive of your demons inside

So you sought an enemy
(I'm not your enemy)
Like times before to mock ignorantly (he lives in you, you know it's true)
(But the Lord said love, love your enemy so just)
Take heed to the word it's time
Check Proverbs 19:29
Don't cry

I wish you well
I wish you well
I wish you well

I truly wanted solidarity
Still wearing my blinders back then
(So much I didn't see)
I weep for what I dreamed we all could be
I'll keep you in prayer 'till the end

Still bruised, still walk on eggshells
Same frightened child, hide to protect myself
(Can't believe I still need to protect myself from you)
But you can't manipulate me like before
Examine first John chapter four verse four

And I wish you well
I wish you well
I wish you well

Be strong in the Lord and power of His might

If my shows of gratitude are minuscule
Inside your mind, sorry
(I'm so sorry, please forgive me)
(There's only so much I can do) I love you and did all that I could

Maybe when you're cursing me
You don't feel so incomplete
But we've all made mistakes
Felt the guilt and self-hate

I know you've been there for me plenty
Maybe still got love for me
But let him without sin cast the first stone brethren
But who remains standing then
Not you not I see Philippians 4:9
(Put it into practice)

So I wish you well
I wish you well
I wish you well

No weapon formed against me shall prosper
Surely God is my salvation
I will trust and not be afraid
The Lord, the Lord is my salvation
I will trust in Him
Yes, I know that I know that I know that I know

But I have had God's help to this very day
And so I stand here and testify
To small and great alike
So the more you curse me
The more you're blessing me
The Word said it
Love your enemies

Do good to those who curse you
Pray for those who mistreat you
Psalms 129:2
They have greatly oppressed me from my youth
But they have not gained victory over me

I wish you well

(He that keeps his mind state on the Lord

Vertaling

Inloggen

Ik wens je het beste
Mariah Carey
Kopen voor € 1,29
abonneren
Abonneer je op Google Play Music en luister naar dit lied en miljoenen andere nummers. Eerste maand gratis.
songtekst
Dit gaat uit naar u en u en u
Je weet wie je bent

Wanneer gloriedagen wenden tot stormachtige nachten
U moet zo versteend
Heb je niet, heb je niet het gevoel zo koud
Je tegen de wereld in een verloren gevecht (een verliezende strijd)
Captive van je demonen binnen

Dus u zocht een vijand
(Ik ben niet je vijand)
Zoals keer eerder aan onwetendheid bespotten (hij woont in u, weet je dat het waar is)
(Maar de Heer zei liefde, liefde je vijand dus gewoon)
Ziet toe aan het woord is het tijd
Controleer Spreuken 19:29
Niet huilen

Ik wens je het beste
Ik wens je het beste
Ik wens je het beste

Ik wilde echt solidariteit
Nog steeds draag mijn oogkleppen toen
(Zoveel heb ik niet zien)
Ik huil voor wat ik droomde dat we allemaal zouden kunnen zijn
Ik zal u houden in het gebed 'tot het einde

Toch gekneusd, nog steeds lopen op eieren
Zelfde bang kind, verbergen om mezelf te beschermen
(Kan niet geloven dat ik nog steeds om mezelf te beschermen van u)
Maar je kunt me niet manipuleren zoals voorheen
Onderzoek eerste Johannes hoofdstuk vier vers vier

En ik wens u goed
Ik wens je het beste
Ik wens je het beste

Wees sterk in de Heer en de kracht van Zijn macht

Als mijn shows van dankbaarheid zijn minuscule
In je hoofd, sorry
(Het spijt me, vergeef me)
(Er is slechts in zoverre dat ik kan doen) Ik hou van je en deed alles wat ik kon

Misschien als je vervloeken me
Je voelt je niet zo onvolledig
Maar we hebben allemaal fouten gemaakt
Voelde de schuld en zelfhaat

Ik weet dat je er voor mij genoeg geweest
Misschien nog steeds liefde voor mij
Maar dat hij zonder zonde is werpe de eerste steen broeders
Maar wie blijft staan ??dan
Niet je niet ik zie Filippenzen 4: 9
(Zet het in de praktijk)

Dus ik wens u alle goeds
Ik wens je het beste
Ik wens je het beste

Geen wapen gevormd tegen mij zal voorspoedig
Waarlijk, God is mijn Heil
Ik zal vertrouwen en niet bang
De Heer, de Heer is mijn redding
Ik zal vertrouwen in Hem
Ja, ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet

Maar ik heb Gods hulp tot op de dag had
En dus ik sta hier en getuigen
Klein en groot gelijk
Dus hoe meer je me vervloeken
Hoe meer je zegen me
Het Woord zei het
Hebt uw vijanden lief

Doe goed aan hen die u vervloeken
Bid voor wie jullie slecht behandelen
Psalm 129: 2
Ze hebben sterk onderdrukt me uit mijn jeugd
Maar ze hebben niet gewonnen overwinning op mij

Ik wens je het beste

(Die zijn geest staat blijft de Heer