Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: We Came As Romans - Songtitle: Intentions

Origineel

The intent, I intend, the intentions of one will guide.
I strive to speak what I have learned
and learn from those I see.
To step out of this life is my ambition,
to speak out and show you what I have seen.

I am one voice amidst the shouts of many
and I cry for those without a voice,
for those who don't know
that they have a choice.

Open your eyes
and see what it means to feel compassion
and live in love.
See what it means to feel compassion.

Be my strength
to tear away this blindness
that makes us unable to see
what is standing beside us.

I'll be your strength, follow my lead.
I will show you what it is to love,
what it means to care, how to end this war,
how to end this war.

For we are nothing without brotherhood,
and brotherhood is nothing without your brothers.

Stand with me and see
what my eyes have seen.
Take my hand and let me show you
what it is to love.

Stand with me and see what my eyes have seen.
Take my hand to let me show you
what it is to love.

The intent, I intend, the intentions of one will guide.
(For you cannot love one,
until you have learned to love all.)

Vertaling

De bedoeling, ik bedoel, de bedoelingen van iemand die zal leiden.
Ik streef ernaar om te zeggen wat ik heb geleerd
en om te leren van degenen die ik zie.
Om uit dit leven te stappen is mijn ambitie,
om uit te spreken en om je te laten zien wat ik heb gezien.

Ik ben één stem te midden van het geschreeuw van velen
en ik brul voor de mensen zonder een stem,
voor degenen die niet weten
dat ze een keuze hebben.

Open je ogen
en zie wat het betekent om medelijden te voelen
en om te leven in liefde.
Zie wat het betekent om medelijden te voelen.

Wees mijn kracht
om deze blindheid weg te scheuren
die ons onmachtig maakt om te zien
wat naast ons staat.

Ik zal je kracht zijn, volg mijn leiding.
Ik zal je laten zien wat het is om lief te hebben,
wat het betekent om ergens om te geven, hoe je deze oorlog met beëindigen,
hoe je deze oorlog moet beëindigen.

Want wij zijn niets zonder broederschap,
en broederschap is niets zonder jouw broeders.

Sta naast me en zie
wat mijn ogen hebben gezien.
Neem mijn hand en laat me aan jou zien
wat het is om lief te hebben.

Sta naast me en zie
wat mijn ogen hebben gezien.
Neem mijn hand en laat me aan jou zien
wat het is om lief te hebben.

De bedoeling, ik bedoel, de bedoelingen van iemand die zal leiden.
(Want je kan niet iemand lief hebben
totdat je hebt geleerd om iedereen lief te hebben.)