Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Weird Al Yankovic - Songtitle: Amish Paradise

Origineel

As I walk through the valley where I harvest my grain
I take a look at my wife
and realize she's very plain
But that's just perfect for an Amish like me
You know I shun fancy things
like electricity
At 4:30 in the morning I'm milkin' cows
Jebediah feeds the chickens and Jacob plows...
fool
And I've been milkin' and plowin' so long
that
Even Ezekiel thinks that my mind is gone
I'm a man of the land, I'm into discipline
Got a Bible in my hand and a beard on my chin
But if I finish all of my chores
and you finish thine
Then tonight we're gonna party
like it's 1699
We been spending most our lives
Living in an Amish paradise
I've churned butter once or twice
Living in an Amish paradise
It's hard work and sacrifice
Living in an Amish paradise
We sell quilts at a discount price
Living in an Amish paradise

A local boy kicked me
in the butt last week
I just smiled at him
and I turned the other cheek
I really don't care,
in fact I wish him well
'Cause I'll be laughing my head off
when he's burning in Hell
But I ain't never punched a tourist
even if he deserved it
An Amish with a 'tude?
You know that's unheard of
I never wear buttons but I got a cool hat
And my homies agree
I really look good in black... fool
If you come to visit, you'll be bored to tears
We haven't even paid the phone bill
in 300 years
But we ain't really quaint,
so please don't point and stare
We're just technologically impaired

There's no phone, no lights, no motorcar
Not a single luxury
Like Robinson Caruso
It's as primitive as can be

We been spending most our lives
Living in an Amish Paradise
We're just plain and simple guys
Living in an Amish Paradise
There's no time for sin and vice
Living in an Amish Paradise
We don't fight, we all play nice
Living in an Amish Paradise

Hitchin' up the buggy, churnin' lots of butter
Raised a barn on Monday,
soon I'll raise another
Think you're really righteous?
Think you're pure in heart?
Well, I know I'm a million time as humble
as thou art
I'm the pious guy
the little Amlettes wanna be like
On my knees day and night scorin' points
for the afterlife
So don't be vain and don't be whiny
Or else, my brother, I might have
to get medieval on your heinie

We been spending most our lives
Living in an Amish Paradise
We're all crazy Mennonites
Living in an Amish Paradise
There's no cops or traffic lights
Living in an Amish Paradise
But you'd probably think it bites
Living in an Amish Paradise

Vertaling

Terwijl ik door het dal loop waar ik m'n graan oogst
werp ik een blik op m'n vrouw
en besef dat ze er maar gewoontjes uitziet,
Maar dat is juist perfect voor een amish als ik,
Weet je, ik schuw ingewikkelde dingen
zoals elektriciteit
Om half 5 'smorgens melk ik de koeien,
Jebediah voert de kippen en Jacob ploegt ...
dwaas
En ik ben al zolang aan het melken en ploegen
dat
zelfs Ezekiel denkt dat ik m'n verstand heb verloren,
Ik ben een man van het land, ik hou van discipline
'k Heb een bijbel in de hand en een baard op m'n kin
maar als ik al m'n karweitjes heb gedaan
en jij beëindigt het uwe
dan zetten we het vanavond op een feesten
alsof het 1699 is
We hebben het grootste deel van ons leven
doorgebracht in een Amish paradijs
Ik heb een paar keer boter gekarnd
bij het wonen in een Amish paradijs
Het is hard werken en je opofferen
bij het wonen in een Amish paradijs
We verkopen quilts tegen een voordelige prijs
bij het wonen in een Amish paradijs

Een jongen van hier schopte me
tegen m'n kont vorige week
maar ik glimlachte slechts naar hem
en keerde hem de andere wang toe,
Ik maal daar echt niet om,
eigenlijk wens ik hem 't beste toe
want ik lach me tenslotte te barste
als hij brandt in de Hel
Maar ik heb nog nooit een toerist een klap verkocht
ook al verdiende hij dat wel
Een Amish met zulk gedrag?
dat is ongehoord
Ik heb nooit knopen maar ik heb wel een te gekke hoed,
en m'n maten zijn het daar ook mee eens
Ik zie er echt mooi uit in het zwart... dwaas
Als je op bezoek komt verveel je je vast dood
we hebben zelfs al in geen 300 jaar
de telefoonrekening betaald
Maar we zijn niet echt eigenaardig,
dus blijf alsjeblieft niet staan wijzen en staren
we zijn alleen maar technisch gehandicapt

Er is geen telefoon, geen licht en geen auto
geen enkele luxe is hier
Net als bij Robinson Crusoë
is het hier zo primitief als maar zijn kan

We hebben het grootste deel van ons leven
doorgebracht in een Amish paradijs
We zijn doodgewone en eenvoudige jongens
bij het wonen in een Amish paradijs
Er is geen tijd voor zonden en slechte eigenschappen
bij het wonen in een Amish paradijs
We vechten niet, we houden het allemaal leuk
bij het wonen in een Amish paradijs

Achter de wandelwagen aanduwen, heel veel boter karnen
'k Heb maandag een schuur gebouwd,
binnenkort bouw ik er nog één
Denk je nou echt dat je rechtschapen bent?
Denk je dat je zuiver van hart bent?
Nou, ik weet dat ik duizend keer
zo bescheiden ben als gij bent,
Ik ben die vrome gozer zoals
al die kleine Amlettes willen zijn
dag en nacht op m'n knieën om punten te score
voor het hiernamaals,
Dus wees niet verwaand en ook geen zeur
of anders, broeder, moet ik je misschien
billenkoek geven

We hebben het grootste deel van ons leven
doorgebracht in een Amish paradijs
We zijn allemaal gekke doopsgezinden
bij het wonen in een Amish paradijs
Er zijn hier geen agenten of stoplichten
bij het wonen in een Amish paradijs
maar je denkt waarschijnlijk dat het je vasthoudt
bij het wonen in een Amish paradijs