Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: White lies - Songtitle: Death

Origineel

I love the feeling when we lift up
Watching the world so small below
I love the dreaming when I think of
The safety in the clouds out my window
I wonder what keeps us so high up
Could there be a love beneath these wings
If we suddenly fall, should I scream out
Or keep very quiet
And cling to my mouth as I’m crying
So frightened of dying
Relax, yes I’m trying
But fears got a hold on me

Yes, this fears got a hold on me
Yes, this fears got a hold on me

I love the quiet of the night time
When the sun is drown in a deathly sea
I can feel my heart beating as I speed from
The sense of time catching up with me
The sky set out like a pathway
But who decides which road we take
As people drift into a dream world
I close my eyes as my hands shake
And when I see a new day
Who’s driving this anyway
I picture my own grave
Cause fears got a hold on me

Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me

Floating neither up or down
I wonder when I hit the ground
Will the earth beneath my body shake
And cast your sleeping hearts awake
Could it tremble stars
From moonlit skies
Could it drag a tear from your cold eyes
I live on the right side I sleep on the left
That’s why everything is got to be love or death

Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me
Yes this fears got a hold on me

Vertaling

Ik houd van het gevoel wanneer we opstijgen
Kijkend naar de zeer kleine wereld beneden
Ik houd van het dromen wanneer ik denk aan
De veiligheid in de wolken buiten mijn raam
Ik vraag me af wat ons zo hoog houdt
Zou daar een liefde zijn onder deze vleugels
Als we plots vallen, zou ik het uitschreeuwen
Of me zeer stil houden
En me vastklampen aan mijn mond als ik schreeuw
Zo bang om te sterven
Ontspan, ja, ik probeer het
Maar angsten krijgen vat op mij

Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij

Ik houd van de rust van de nacht
Wanneer de zon verdronken is in een dodelijke zee
Ik kan mijn hart voelen kloppen wanneer ik versnel
Door het tijdsbesef dat mij aan het inhalen is
De hemel is uitgezet als een pad
Maar wie beslist welke weg we nemen
Wanneer mensen wegdrijven in een droomwereld
Ik sluit mijn ogen wanneer mijn handen trillen
En wanneer ik een nieuwe dag zie
Wie drijft dit dan ook voort
Ik stel mij mijn eigen graf voor
Want angsten krijgen vat op mij

Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij

Noch naar boven of naar onder drijvend
Ik vraag mij af wanneer ik de grond raak
Zal de aarde onder mijn lichaam schudden
En jouw slapende harten wakker maken
Zou het sterren
Van de maan beschenen hemel doen schudden
Zou het een traan aan jouw koude ogen kunnen ontlokken
Ik leef aan de rechterkant, ik slaap aan de linkse
Dit is waarom alles liefde of dood moet zijn

Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij
Ja, deze angsten krijgen vat op mij