Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Whitney Houston - Songtitle: Hero

Origineel

There's a hero
If look inside your heart
You Don't have to be afraid
Of what you are
There's an answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So When you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you

It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So When you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you

(ohhhhhh) Lord knows
Dreams are hard to follow
But Don't let anyone
Tear them away (hey yea)
Hold on
There will be tomorrow
In time You'll find the way

And the hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So When You feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you
That a hero lies in you
Mmm That a hero lies in you

Vertaling

Er is een held
Als je in je hart kijkt
Je hoeft niet bang te zijn
Voor wat je bent
Er is een antwoord
Als je in je ziel zoekt
En de zorgen die je hebt
zullen wegsmelten

En dan komt een held langs
Met de kracht om door te gaan
En je zet je angsten aan de kant
En je weet dat je kunt overleven
Dus als je je voelt alsof alle hoop verdwenen is
Kijk in je binnenste en wees sterk
En uiteindelijk zul je de waarheid inzien
dat er een held in je schuilt

Het is een lange weg
Als je de wereld alleen aan moet kunnen
Niemand strekt een hand uit
Om je aan vast te houden
Je kunt de liefde vinden
Als je in jezelf zoekt
En de leegte die je voelde
Zal verdwijnen

En dan komt een held langs
Met de kracht om door te gaan
En je zet je angsten aan de kant
En je weet dat je kunt overleven
Dus als je je voelt alsof alle hoop verdwenen is
Kijk in je binnenste en wees sterk
En uiteindelijk zul je de waarheid inzien
dat er een held in je schuilt

(ohhhhhhh) De Heer weet
Dat dromen moeilijk te volgen zijn
Maar laat ze niet meer
wegrukken (hey yea)
Houd vast
Er zal nog een dag komen
Je zal de weg op tijd terugvinden

En dan komt een held langs
Met de kracht om door te gaan
En je zet je angsten aan de kant
En je weet dat je kunt overleven
Dus als je je voelt alsof alle hoop verdwenen is
Kijk in je binnenste en wees sterk
En uiteindelijk zul je de waarheid inzien
dat er een held in je schuilt
Dat er een held in je schuilt
Mmm dat er een held in je schuilt