Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Wicked - Songtitle: [01/19] No one mourns the wicked

Origineel

[CITIZENS OF OZ:]
Good news! She's dead!
The Witch of the West is dead!
The wickedest witch there ever was
The enemy of all of us here in Oz
Is dead!
Good news!
Good news!

[SOMEONE IN THE CROWD:]
Look! It's Glinda!

[GLINDA:]
Fellow Ozians
Let us be glad
Let us be grateful
Let us rejoicify that goodness could subdue
The wicked workings of you-know-who
Isn't it nice to know
That good will conquer evil?
The truth we all believe'll by and by
Outlive a lie
For you and…

[SOMEONE IN THE CROWD:]
No one mourns the wicked

[ANOTHER PERSON:]
No one cries, "they won't return!"

[ALL:]
No one lays a lily on their grave

[MEN:]
The good man scorns the wicked!

[WOMEN:]
Through their lives, our children learn

[ALL:]
What we miss, when we misbehave

[GLINDA:]
And goodness knows
The wicked's lives are lonely
Goodness knows
The wicked die alone
It just shows when you're wicked
You're left only
On your own

[ALL:]
Yes, goodness knows
The wicked's lives are lonely
Goodness knows
The wicked cry alone
Nothing grows for the wicked
They reap only
What they've sown

[GLINDA:]
Are people born Wicked?
Or do they have wickedness thrust upon them?
After all, she had a father
She had a mother, as so many do

- - -

[FATHER:]
How I hate to go and leave you lonely

[MOTHER:]
That's alright - it's only just one night

[FATHER:]
But know that you're here in my heart
While I'm out of your sight

- - -

[GLINDA:]
And like every family - they had their secrets

- - -

[LOVER:]
Have another drink, my dark-eyed beauty
I've got one more night left, here in town
So have another drink of green elixir
And we'll have ourselves a little mixer
Have another swallow, little lady
And follow me down

- - -

[GLINDA:]
And of course
From the moment she was born
She was - well – different

- - -

[MIDWIFE:]
It's coming

[FATHER:]
Now?

[MIDWIFE:]
The baby's coming

[FATHER:]
And how!

[MIDWIFE AND FATHER:]
I see a nose
I see a curl
It's a healthy, perfect
Lovely, little…

[FATHER:]
Sweet Oz!

[MOTHER:]
What is it? : what's wrong?

[MIDWIFE:]
How can it be?

[FATHER:]
What does it mean?

[MIDWIFE:]
It's atrocious

[FATHER:]
It's obscene!

[MIDWIFE AND FATHER:]
Like a froggy, ferny cabbage
The baby is unnaturally

[ALL:]
Green!

[FATHER:]
Take it away, take it away!

- - -

[GLINDA:]
So you see - it couldn't have been easy!

[ALL:]
No one mourns the wicked!
Now at last, she's dead and gone!
Now at last, there's joy throughout the land
And goodness knows
We know what goodness is
Goodness knows
The wicked die alone

[GLINDA:]
She died alone

[ALL:]
Woe to those
Who spurn what goodness
They are shown
No one mourns the wicked

[GLINDA:]
Good news!

[CROWD:]
No one mourns the wicked!

[GLINDA:]
Good news!

[ALL:]
No one mourns the wicked!
Wicked!
Wicked!

Vertaling

[BURGERS VAN OZ:]
Goed nieuws! Ze is dood!
De Heks van het Westen is dood!
De slechtste heks die er ooit geweest is
De vijand van ons allen hier in Oz
Is dood!
Goed nieuws!
Goed nieuws!

[IEMAND IN DE MENIGTE:]
Kijk! Het is Glinda!

[GLINDA:]
Mede Ozianen
Laat ons blij zijn
Laat ons dankbaar zijn
Laat ons verheugen dat goedheid kon klein krijgen
De slechte werken van je-weet-wel
Is het niet fijn om te weten
Dat goed zal winnen van kwaad?
De waarheid waarin wij allen geloven zal keer op keer
Een leugen overleven
Want jij en…

[IEMAND IN DE MENIGTE:]
Niemand rouwt om de slechten

[IEMAND ANDERS:]
Niemand zal huilen, “ze zullen niet terugkeren!”

[ALLEN:]
Niemand legt een lelie op hun graf

[MANNEN:]
Een goed mens veracht de slechten!

[VROUWEN:]
Van hun levens, leren onze kinderen

[ALLEN:]
Wat we missen, als we ons misdragen

[GLINDA:]
En de goedheid weet
Dat de levens van de slechten eenzaam zijn
Goedheid weet
De slechten sterven alleen
Het blijkt maar weer dat wanneer je slecht bent
Je alleen achterblijft
In je eentje

[ALLEN:]
Ja, goedheid weet
Dat de levens van de slechten eenzaam zijn
Goedheid weet
De slechten huilen alleen
Niets groeit er voor de slechten
Ze oogsten slechts
Wat ze gezaaid hebben

[GLINDA:]
Worden mensen slecht geboren?
Of krijgen ze slechtheid over zich uitgestort
Uiteindelijk, had ze een vader
Ze had een moeder, zoals zovelen

- - -

[VADER:]
Hoe haat ik het om te gaan en jou eenzaam achter te laten

[MOEDER:]
Het is in orde – het is slechts één nacht

[VADER:]
Maar weet dat je hier in mijn hart bent
Terwijl ik uit het zicht ben

- - -

[GLINDA:]
En net als elke familie – hadden ze hun geheimen

- - -

[MINNAAR:]
Neem nog een drankje, mijn donkerogige schoonheid
Ik heb nog één nacht over, hier in de stad
Dus neem nog een slokje groen elixir
En we zullen samen een mooie mix maken
Slik nog een keer, kleine dame
En volg me naar beneden

- - -

[GLINDA:]
En natuurlijk
Vanaf het moment dat ze geboren was
Was ze – wel – anders

- - -

[VROEDVROUW:]
Het komt

[VADER:]
Nu?

[VROEDVROUW:]
De baby komt

[VADER:]
En hoe!

[VROEDVROUW EN VADER:]
Ik zie een neus
Ik zie een krul
Het is gezond, perfect
Lieflijk, klein…

[VADER:]
Goeie Oz!

[MOEDER:]
Wat is er? Wat is er mis

[VROEDVROUW:]
Hoe kan het?

[VADER:]
Wat betekent het?

[VROEDVROUW:]
Het is afgrijselijk

[VADER:]
Het heeft geen fatsoen

[VROEDVROUW EN VADER:]
Als een kikkerachtige, varenachtige kool
De baby is onnatuurlijk

[ALLEN:]
Groen!

[VADER:]
Haal het weg, haal het weg!

- - -

[GLINDA:]
Dus zie je – het kan niet makkelijk geweest zijn

[ALLEN:]
Niemand rouwt om de slechte!
Nu uiteindelijk, is ze dood en verdwenen!
Nu uiteindelijk, is er vreugde in het hele land
En goedheid weet
Wij weten wat goedheid is
Goedheid weet
De slechten sterven alleen

[GLINDA:]
Ze stierf alleen

[ALLEN:]
Wee degenen
Die de goedheid versmaden
Die ze wordt getoond
Niemand rouwt om de slechten

[GLINDA:]
Goed nieuws!

[MENIGTE:]
Niemand rouwt om de slechte!

[GLINDA:]
Goed nieuws!

[ALLEN:]
Niemand rouwt om de slechte!
Slecht!
Slecht!* Wicked speelt zich af in Oz en vertelt het verhaal
van de vriendschap tussen Elphaba (de slechte heks
van het Westen) en Glinda (de goede heks van het Zuiden)