Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Wicked - Songtitle: Popular

Origineel

[G(A)LINDA:]
Elphie - now that we're friends
I've decided to make you my new project

[ELPHABA:]
You really don't have to do that

[G(A)LINDA:]
I know. That's what makes me so nice!
Whenever I see someone
Less fortunate than I
(And let's face it
Who isn't less fortunate than I?)
My tender heart
Tends to start to bleed
And when someone needs a makeover
I simply have to take over
I know, I know exactly what they need
And even in your case
Tho' it's the toughest case I've yet to face
Don't worry - I'm determined to succeed
Follow my lead
And yes, indeed
You will be

Popular!
You're gonna be popular!
I'll teach you the proper ploys
When you talk to boys
Little ways to flirt and flounce
I'll show you what shoes to wear
How to fix your hair
Everything that really counts

To be popular
I'll help you be popular!
You'll hang with the right cohorts
You'll be good at sports
Know the slang you've got to know
So let's start
'Cause you've got an awfully long way to go

Don't be offended by my frank analysis
Think of it as personality dialysis
Now that I've chosen to become a pal
A sister and adviser
There's nobody wiser
Not when it comes to popular
I know about popular
And with an assist from me
To be who you'll be
Instead of dreary who-you-were, are
There's nothing that can stop you
From becoming, popu..
Ler, lar

La la la la
We're gonna make
You popular

When I see depressing creatures
With unprepossessing features
I remind them on their own behalf
To think of
Celebrated heads of state or
Specially great communicators
Did they have brains or knowledge?
Don't make me laugh!
They were popular! Please…
It's all about popular!
It's not about aptitude
It's the way you're viewed
So it's very shrewd to be
Very, very popular
Like me!

Why, Miss Elphaba, look at you
You're beautiful

[ELPHABA:]
I - I have to go

[G(A)LINDA:]
You're welcome!
And though you protest
Your disinterest
I know clandestinely
You're gonna grin and bear it
Your new found popularity
La la la la
You'll be popular
Just not as quite as popular
As me!

Vertaling

[G(A)LINDA:]
Elphie – nu dat we vriendinnen zijn
Heb ik besloten om van jou mijn nieuwe project te maken

[ELPHABA:]
Dat hoef je echt niet te doen

[G(A)LINDA:]
Ik weet het. Dat is het wat mij zo aardig maakt!
Elke keer dat ik iemand zie
Minder fortuinlijk dan ik
(En eerlijk is eerlijk
Wie is er niet minder fortuinlijk dan ik?)
Mij weke hart
Heeft de neiging om te bloeden
En als iemand een opknapbeurt nodig heeft
Moet ik het gewoon overnemen
Ik weet, ik weet precies wat ze nodig hebben
En zelfs in jouw geval
Hoewel dat het moeilijkste geval is tot nu toe
Maak je geen zorgen – ik ben vastbesloten om te slagen
Doe als ik doe
En ja, inderdaad
Je zult zijn

Populair
Je zult populair zijn!
Ik zal je de fijne kneepjes leren
Voor als je praat met jongens
Maniertjes om te flirten en te flaneren
Ik zal je laten zien welke schoenen je moet dragen
Hoe jij je haar moet doen
Alles wat er echt toe doet

Om populair te zijn
Ik zal je helpen om populair te zijn
Je zult uithangen met de juiste groepen
Je zult goed zijn in sport
De uitdrukkingen kennen die je moet kennen
Dus laten we beginnen
Want je hebt nog een vreselijk lange weg te gaan

Wees niet beledigd door mijn openhartige analyse
Zie het als een persoonlijke dialyse
Nu dat ik er voor gekozen heb om te worden een vriend
Een zus en adviseur
Er is niemand wijzer
Niet als het over populair zijn gaat
Ik weet alles van populair zijn
En met mijn assistentie
Om te zijn wie je zult zijn
In plaats van trieste wie-je-was, bent
Is er niets dat je kan stoppen
Om het te worden, popu…
lair, er

La la la la
We gaan je
Populair maken

Als ik deprimerende wezens zie
Met onbekomende gelaatstrekken
Herinner ik ze er in hun eigen belang aan
Om te denken aan
Gevierde staatshoofden of
Vooral grote debaters
Hadden zij hersens of kennis?
Laat me niet lachen!
Ze waren populair! Alsjeblieft…
Het gaat allemaal om populair zijn!
Het gaat niet om aanleg
Het is de manier waarop je wordt gezien
Dus het is zeer schrander om
Zeer, zeer populair te zijn
Net als ik!

Nou, juffrouw Elphaba, kijk jou nu eens
Je bent mooi

[ELPHABA:]
Ik – ik moet gaan

[G(A)LINDA:]
Graag gedaan!
En hoewel je protesteert
Met je desinteresse
Weet ik dat je stiekem
Zult grijnzen en het zult dragen
Je nieuw ontdekte populariteit
La la la la
Je zult populair zijn
Alleen nog net niet zo populair
Als ik!