Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Wicked - Songtitle: The wizard and I

Origineel

[MADAME MORRIBLE:]
Oh, Miss Elphaba
Many years I have waited
For a gift like yours to appear
Why, I predict the Wizard
Could make you his magic grand vizier!
My dear, my dear
I'll write at once to the Wizard
Tell him of you in advance
With a talent like yours, dear
There is a defin-ish chance
If you work as you should
You'll be making good

[ELPHABA:]
Did that really just happen?
Have I actually understood?
This weird quirk I've tried
To suppress or hide
Is a talent that could
Help me meet the Wizard
If I make good
So I'll make good

When I meet the Wizard
Once I prove my worth
And then I meet the Wizard
What I've waited for since, since birth!
And with all his Wizard wisdom
By my looks, he won't be blinded
Do you think the Wizard is dumb?
Or, like Munchkins, so small-minded?
No! He'll say to me
"I see who you truly are
A girl on whom I can rely!"
And that's how we'll begin
The Wizard and I

Once I'm with the Wizard
My whole life will change
'Cuz once you're with the Wizard
No one thinks you're strange!
No father is not proud of you
No sister acts ashamed
And all of Oz has to love you
When by the Wizard you're acclaimed
And this gift - or this curse
I have inside
Maybe at last, I'll know why
When we are hand and hand
The Wizard and I!

And one day, he'll say to me, "Elphaba
A girl who is so superior
Shouldn't a girl who's so good inside
Have a matching exterior?
And since folks here to an absurd degree
Seem fixated on your verdigris
Would it be all right by you
If I de-greenify you?"

And though of course
That's not important to me
"All right, why not?" I'll reply
Oh, what a pair we'll be
The Wizard and I:
Yes, what a pair we'll be
The Wizard and…

Unlimited
My future is unlimited
And I've just had a vision
Almost like a prophecy
I know - it sounds truly crazy
And true, the vision's hazy
But I swear, someday there'll be
A celebration throughout Oz
That's all to do with me!

And I'll stand there with the Wizard
Feeling things I've never felt
And though I'd never show it
I'll be so happy, I could melt!
And so it will be
For the rest of my life
And I'll want nothing else
Till I die
Held in such high esteem
When people see me, they will scream
For half of Oz's fav'rite team
The Wizard
And I!

Vertaling

[MADAME MORRIBLE:]
Oh, juffrouw Elphaba
Vele jaren heb ik gewacht
Op een gave zoals die van jou om te verschijnen
Daarom, voorspel ik dat de Tovenaar
Jou zijn magische groot vizier zal maken!
Mijn liefje, mijn liefje
Ik zal onmiddellijk aan de Tovenaar schrijven
Hem vooraf over jou vertellen
Met een talent zoals het jouwe, liefje
Is er een absolu-telijke kans
Als je werkt zoals je zou moeten
Zul je het goed doen

[ELPHABA:]
Is dat net echt gebeurd?
Heb ik het werkelijk zo begrepen?
Deze vreemde rariteit die ik heb geprobeerd
Te onderdrukken of te verstoppen
Is een talent dat me zou kunnen helpen
De Tovenaar te ontmoeten
Als ik het goed doe
Dus ik zal het goed doen

Als ik de Tovenaar ontmoet
Als ik eenmaal heb bewezen dat ik het waard ben
En dan zal ik de Tovenaar ontmoeten
Waar ik op gewacht heb sinds, sinds mijn geboorte
En met al zijn tovenaarswijsheid
Zal hij door mijn uiterlijk, niet verblind worden
Denk je dat de Tovenaar dom is?
Of, zoals dwergen uit Munchkin, zo kleingeestig?
Nee! Hij zal tegen mij zeggen
“Ik zie wie je werkelijk bent
Een meisje waar ik op kan vertrouwen!”
En zo zullen we beginnen
De Tovenaar en ik

Als ik eenmaal bij de Tovenaar ben
Zal mijn hele leven veranderen
Want als je eenmaal bij de Tovenaar bent
Denkt niemand meer dat je vreemd bent!
Geen vader is er niet trots op je
Geen zus gedraagt zich alsof ze zich schaamt
En heel Oz moet van je houden
Als je door de Tovenaar opgeëist bent
En deze gave – of deze vloek
Die ik vanbinnen heb
Misschien eindelijk, zal ik weten waarom
Als we hand in hand gaan
De Tovenaar en ik

En op een dag, zal hij me zeggen, “Elphaba
Een meisje dat zo superieur is
Zou een meisje dat zo goed is vanbinnen
Geen overeenkomstige buitenkant moeten hebben?
En omdat de mensen hier tot in het absurde
Gefixeerd lijken te zijn op jouw groenigheid
Zou het voor jou ook akkoord zijn
Als ik je ontgroen?”

En hoewel dat natuurlijk
Niet onbelangrijk voor me is
Zal ik “Oké, waarom niet?” antwoorden
Oh, wat een paar zullen wij zijn
De Tovenaar en ik
Ja, wat een paar zullen we zijn
De Tovenaar en…

Grenzeloos
Mijn toekomst is grenzeloos
En ik heb net een visioen gehad
Bijna als een profetie
Ik weet het – het klinkt absoluut gek
En eerlijk, het visioen is wazig
Maar ik zweer, op een dag zal er zijn
Een feestviering door heel Oz
Die alles met mij te maken heeft!

En ik zal daar staan met de Tovenaar
Dingen voelend die ik nooit gevoeld heb
En hoewel ik het nooit zal laten blijken
Zal ik zo blij zijn, dat ik kan smelten
En zo zal het zijn
Voor de rest van mijn leven
En ik zal niets anders willen
Totdat ik sterf
In zulke hoge achting gehouden
Als mensen mij zien, zullen ze schreeuwen
Voor de helft van het favoriete team van Oz
De Tovenaar
En ik!