Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Wicked - Songtitle: What is this feeling?

Origineel

[G(A)LINDA:]
Dearest darlingest Momsie and Popsical

[ELPHABA:]
My dear Father

[BOTH:]
There's been some confusion
Over rooming here at Shiz

[ELPHABA:]
But of course, I'll care for Nessa

[G(A)LINDA:]
But of course, I'll rise above it

[BOTH:]
For I know that's how you'd want me to respond
Yes, there's been some confusion
For you see, my room-mate is…

[G(A)LINDA:]
Unusually and exceedingly peculiar
And altogether quite impossible to describe

[ELPHABA:]
Blonde

[G(A)LINDA:]
What is this feeling?
So sudden and new?

[ELPHABA:]
I felt it the moment
I laid eyes on you

[G(A)LINDA:]
My pulse is rushing

[ELPHABA:]
My head is reeling

[G(A)LINDA:]
My face is flushing

[BOTH:]
What is this feeling?
Fervid as a flame
Does it have a name?
Yes! Loathing
Unadulterated loathing

[G(A)LINDA:]
For your face

[ELPHABA:]
Your voice

[G(A)LINDA:]
Your clothing

[BOTH:]
Let's just say - I loathe it all
Ev'ry little trait, however small
Makes my very flesh begin to crawl
With simple utter loathing
There's a strange exhilaration
In such total detestation
It's so pure and strong!
Though I do admit it came on fast
Still I do believe that it can last
And I will be loathing
Loathing you
My whole life long!

[STUDENTS:]
Dear Galinda, you are just too good
How do you stand it? I don't think I could!
She's a terror! She's a tartar!
We don't mean to show a bias
But Galinda, you're a martyr!

[G(A)LINDA:]
Well, these things are sent to try us!

[STUDENTS:]
Poor Galinda, forced to reside
With someone so disgusticified
We all just want to tell you
We're all on your side!
We share your…

[G(A)LINDA AND ELPHABA / STUDENTS:]
What is this feeling? / Loathing!
So sudden and new? / Unadulterated loathing
I felt the moment / For her face, her voice
I laid eyes on you / Her clothing
My pulse is rushing / Let's just say
My head is reeling / We loathe it all!
Oh, what is this feeling? / Ev'ry little trait
Does it have a name? / Makes our very flesh
Yes / Begin to crawl
Ahhh / Ahhh

[ALL:]
Loathing!

[G(A)LINDA AND ELPHABA / ALL:]
There's a strange exhilaration / Loathing
In such total detestation / Loathing
So pure, so strong / Loathing

[STUDENTS:]
So strong!

[G(A)LINDA AND ELPHABA:]
Though I do admit it came on fast
Still I do believe that it can last

[G(A)LINDA AND ELPHABA / ALL:]
And I will be loathing / Loathing
For forever loathing / Loathing
Truly, deeply loathing / Loathing you
My whole / Loathing
Life long! / Unadulterated loathing

[ELPHABA:]
Boo!

Vertaling

[G(A)LINDA:]
Allerbeste liefste Mamsie en Papsie

[ELPHABA:]
Mijn beste Vader

[BEIDEN:]
Er is wat verwarring ontstaan
Over de kamerindeling hier op Shiz

[ELPHABA:]
Maar natuurlijk, zal ik voor Nessa zorgen

[G(A)LINDA:]
Maar natuurlijk, zal ik daar bovenstaan

[BEIDEN:]
Want ik weet dat het is hoe jullie willen dat ik reageer
Ja, er is wat verwarring ontstaan
Want weet je, mijn kamergenote is…

[G(A)LINDA:]
Ongewoon en uiterst eigenaardig
En alles bij elkaar nogal moeilijk te beschrijven

[ELPHABA:]
Blond

[G(A)LINDA:]
Wat is dit gevoel?
Zo onverwacht en nieuw?

[ELPHABA:]
Dat ik voelde op het moment
Dat ik mijn blik op jou liet vallen

[G(A)LINDA:]
Mijn polsslag is hoog

[ELPHABA:]
Mijn hoofd tolt

[G(A)LINDA:]
Mijn gezicht gloeit

[BEIDEN:]
Wat is dit gevoel?
Vurig als een vlam
Heeft het een naam?
Ja! Walging
Onvervalste walging

[G(A)LINDA:]
Van je gezicht

[ELPHABA:]
Je stem

[G(A)LINDA:]
Je kleding

[BEIDEN:]
Laten we maar zeggen – ik walg van alles
Ieder karaktertrekje, hoe klein ook
Laat mijn huid gewoon kronkelen
Van doodeenvoudige absolute walging
Er is een vreemde opwinding
In zo’n totale afschuw
Het is zo puur en sterk!
Hoewel ik toegeef dat het snel opkwam
Geloof ik nog steeds dat het kan voortduren
En ik zal walgen
Van jou walgen
Mijn hele leven lang

[STUDENTEN:]
Lieve Galinda, jij bent gewoon te goed
Hoe kun je het uitstaan? Ik denk niet dat ik het zou kunnen!
Ze is een verschrikking! Ze is een kenau
We willen geen voorkeur laten zien
Maar Galinda, je bent een martelaar!

[G(A)LINDA:]
Wel, dit soort dingen zijn er om ons te testen!

[STUDENTEN:]
Arme Galinda, gedwongen om samen te wonen
Met iemand die zo verafschuwelijkt is
We willen je gewoon allemaal zeggen
Dat we allen aan jouw kant staan!
We delen jouw…

[G(A)LINDA EN ELPHABA / STUDENTEN:]
Wat is dit gevoel? / Walging
Zo onverwacht en nieuw? / Onvervalste walging
Dat ik voelde op het moment / Voor haar gezicht, haar stem
Dat ik mijn blik op jou liet vallen / Haar kleding
Mijn polsslag is hoog / Laten we maar zeggen
Mijn hoofd tolt / We walgen van alles
Oh, wat is dit gevoel? / Ieder karaktertrekje
Heeft het een naam? / Laat onze huid
Ja / Gewoon kronkelen
Ahhh / Ahhh

[ALLEN:]
Walging!

[G(A)LINDA EN ELPHABA / ALLEN:]
Er is een vreemde opwinding / Walging
In zo’n totale afschuw / Walging
Zo puur, zo sterk / Walging

[STUDENTEN:]
Zo sterk!

[G(A)LINDA EN ELPHABA:]
Hoewel ik toegeef dat het snel opkwam
Geloof ik nog steeds dat het kan voortduren

[G(A)LINDA EN ELPHABA / ALLEN:]
En ik zal walgen / Walging
Voor eeuwig walgen / Walging
Oprecht, diep walgen / Walgen van jou
Mijn hele / Walging
Leven lang! / Onvervalste walging

[ELPHABA:]
Boe!