Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Wicked - Songtitle: Wonderful

Origineel

[WIZARD:]
I never asked for this
Or planned it in advance
I was merely blown here
By the winds of chance
I never saw myself
As a Solomon or Socrates
I knew who I was
One of your dime a dozen
Mediocrities

Then suddenly I'm here
Respected - worshipped, even
Just because the folks in Oz
Needed someone to believe in
Does it surprise you
I got hooked, and all too soon?
What can I say?
I got carried away
And not just by balloon

Wonderful
They called me "Wonderful"
So I said "Wonderful" - if you insist
I will be "Wonderful"
And they said "Wonderful"
Believe me, it's hard to resist
'Cause it feels wonderful
They think I'm wonderful
Hey, look who's wonderful
This corn-fed hick
Who said "It might be keen
To build a town of green
And a wonderful road of yellow brick!"

See - I never had a family of my own
So, I guess I just
Wanted to give the citizens of Oz
Everything

[ELPHABA:]
So you lied to them

[WIZARD:]
Elphaba, where I'm from
We believe all sorts of things that aren't true
We call it - "history"

A man's called a traitor - or liberator
A rich man's a thief - or philanthropist
Is one a crusader - or ruthless invader?
It's all in which label
Is able to persist
There are precious few at ease
With moral ambiguities
So we act as though they don't exist

They call me "Wonderful"
So I am wonderful
In fact - it's so much who I am
It's part of my name
And with my help, you can be the same
At long, long last receive your due
Long overdue
Elphaba - the most celebrated
Are the rehabilitated
There'll be such a - whoop-de-doo
A celebration throughout Oz
That's all to do - with you
Wonderful
They'll call you wonderful

[ELPHABA:]
It does sound wonderful

[WIZARD:]
Trust me - it's fun

[BOTH:]
When you are wonderful
It would be wonderful?
Wonderful, wonderful

[WIZARD:]
One! Two! And
(They dance)

Vertaling

[TOVENAAR:]
Ik heb hier nooit om gevraagd
Of het vooraf geregeld
Ik werd hier slechts heengeblazen
Door een windvlaag van kans
Ik zag mijzelf nooit
Als een Salomon of Socrates
Ik wist wie ik was
Eén van die dertien in een dozijn
Middelmatigen

Dan plotseling ben ik hier
Gerespecteerd – aanbeden, zelfs
Gewoon omdat de mensen in Oz
Iemand nodig hadden om in te geloven
Verbaast het je
Dat ik eraan verslaafd raakte, heel snel al?
Wat kan ik zeggen?
Ik werd meegesleept
En niet alleen door een ballon

Geweldig
Ze noemden me “Geweldig”
Dus ik zie “Geweldig” – als jullie zo aandringen
Zal ik “Geweldig” zijn
En zij zeiden “Geweldig”
Geloof me, het is moeilijk te weerstaan
Want het voelt geweldig
Ze denken dat ik geweldig ben
Hey, kijk wie er geweldig is
Deze met graan gevoerde boerenpummel
Die zei, “Het kan wel eens heel slim zijn
Om een groene stad te bouwen
En een geweldige weg van gele klinkers!”

Weet je – Ik had zelf nooit een gezin
Dus, ik denk dat ik
De inwoners van Oz
Alles wilde geven

[ELPHABA:]
Dus je loog tegen ze

[TOVENAAR:]
Elphaba, waar ik vandaan kom
Geloven we allerlei dingen die niet waar zijn
We noemen het – “geschiedenis”

Een man wordt verrader genoemd – of bevrijder
Een rijk man is een dief – of een filantroop
Is iemand een strijder – of een meedogenloze indringer
Het is maar net welk hokje
Stand kan houden
Er zijn slechts een paar die genoegen nemen
Met morele dubbelzinnigheden
Dus we doen alsof ze niet bestaan

Ze noemen me “Geweldig”
Dus ben ik geweldig
Eigenlijk – is het zo zeer wat ik ben
Dat het deel van mijn naam is
En met mijn hulp, kun jij hetzelfde worden
Na lange, lange tijd je deel ontvangen
Lang over de datum
Elphaba – de meest bejubelde
Zijn de gerehabiliteerden
Er zal zo’n – jubelstemming zijn
Een feestviering in heel Oz
En dat allemaal – vanwege jou
Geweldig
Ze zullen je geweldig noemen

[ELPHABA:]
Het klinkt inderdaad geweldig

[TOVENAAR:]
Vertrouw me maar – het is leuk

[BEIDEN:]
Als je geweldig bent
Zou het geweldig zijn?
Geweldig, geweldig

[TOVENAAR:]
Eén! Twee! En
(Ze dansen)