Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Will Smith - Songtitle: Just The Two Of Us

Origineel

(Now dad this is a very sensitive subject)

From the first time the doctor placed you in my arms
I knew I'd meet death before I'd let you meet harm
Although questions arose in my mind, would I be man enough?
Against wrong, choose right and be standin up
From the hospital that first night
Took a hour just ta get the carseat in right
People drivin all fast, got me kinda upset
Got you home safe, placed you in your basonette
That night I don't think one wink I slept
As I slipped out my bed, to your crib I crept
Touched your head gently, felt my heart melt
Cause I know I loved you more than life itself
Then to my knees, and I begged the Lord please
Let me be a good daddy, all he needs
Love, knowledge, discipline too
I pledge my life to you

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us, (Just the two of us)
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

Five years old, bringin comedy
Everytime I look at you I think man, a little me
Just like me
Wait and see gonna be tall
Makes me laugh cause you got your dads ears an all
Sometimes I wonder, what you gonna be
A General, a Doctor, maybe a MC
Haha, I wanna kiss you all the time
But I will test that butt when you cut outta line, trudat
Uh-uh-uh why you do dat?
I try to be a tough dad, but you be makin me laugh
Crazy joy, when I see the eyes of my baby boy
I pledge to you, I will always do
Everything I can
Show you how to be a man
Dignity, integrity, honor an
An I don't mind if you lose, long as you came with it
An you can cry, ain't no shame in it
It didn't work out with me an your mom
But yo, push come to shove
You was conceived in love
So if the world attacks, and you slide off track
Remember one fact, I got your back

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us, (Just the two of us)
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

It's a full-time job to be a good dad
You got so much more stuff than I had
I gotta study just to keep with the changin times
101 Dalmations on your CD-ROM
See me-I'm
Tryin to pretend I know
On my PC where that CD go
But yo, ain't nuthin promised, one day I'll be gone
Feel the strife, but trust life does go wrong
But just in case
It's my place
To impart
One day some girl's gonna break your heart
And ooh ain't no pain like from the opposite sex
Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son
Throughout life people will make you mad
Disrespect you and treat you bad
Let God deal with the things they do
Cause hate in your heart will consume you too
Always tell the truth, say your prayers
Hold doors, pull out chairs, easy on the swears
You're living proof that dreams do come true
I love you and I'm here for you

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us, (Just the two of us)
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

(This is a good song dad, how much am I gettin paid for this?)

Vertaling

(Papa is een erg gevoelig onderwerp)

Vanaf de eerste keer dat de dokter je in mijn armen legde,
wist ik dat ik liever dood wilde dan dat iemand je kwaad deed.
Hoewel vragen in mijn gedachten rezen, zou ik mans genoeg zijn?
Tegen het kwaad, het goede te kiezen en standvastig te zijn
Vanaf het ziekenhuis die eerste avond,
duurde het een uur voordat ik het kinderstoeltje goed had geplaatst.
Mensen reden allemaal hard, dat irriteerde me lichtelijk.
Ik heb je veilig thuis gebracht, je in je ledikant gelegd.
Ik denk dat ik die nacht toen geen oog dicht heb gedaan,
En als ik uit bed glipte en naar je kribbe kroop,
raakte ik je hoofdje zachtjes aan, en ik voelde dat mijn hart smolt,
omdat ik wist dat ik jou meer lief had dan het leven zelf.
Dan op mijn knieën, en ik smeekte God: alsjeblieft,
laat me een goeie vader zijn, alles wat hij nodig heeft:
Liefde, kennis en ook discipline.
Ik stel mijn leven in dienst van jou.

Gewoon wij tweeën, wij kunnen het redden als we het proberen,
gewoon wij tweeën.
Gewoon wij tweeën, luchtkastelen bouwen.
Gewoon wij tweeën, jij en ik.

Vijf jaar oud, geeft entertainment.
Iedere keer als ik naar je kijk denk ik: Jemig een kleine ik!
Net als ik.
Wacht maar, hij zal groot worden.
Je maakt me aan het lachen want je hebt je papa's oren en zo.
Soms vraag ik me af, wat je later zult worden,
een generaal, een dokter, misschien een congreslid.
Haha, ik wil je iedere keer wel kusjes geven,
maar ik zal je een klap voor je kont geven als je buiten de perken gaat, wapenstilstand
hé-hé-hé waarom doe je dat?
Ik probeer een strenge vader te zijn, maar je maakt me steeds aan het lachen.
Gekke blijdschap, als ik de ogen of mijn lieve jochie zie.
Ik stel mi in dienst van jou. dat zal ik blijven doen
alles dat ik kan, en dat zou ik altijd blijven doen.
Ik laat je zien hoe je een man moet zijn.
Waardigheid, integriteit, eer en,
het maakt mij niet uit als je verliest, zolang je er maar eerlijk over bent.
En je mag huilen, daar hoef je je niet voor te schamen.
Het is stuk gelopen tussen mij en je moeder.
Maar hé, druk kan veel dingen kapot maken.
Je werd gemaakt in liefde.
Dus als de wereld aanvalt en jij van het pad glijdt,
herinner je één ding, dat ik je bij je nekvel vast heb.

Gewoon wij tweeën, wij kunnen het redden als we het proberen,
gewoon wij tweeën.
Gewoon wij tweeën, aan het luchtkastelen bouwen.
Gewoon wij tweeën, jij en ik.

Het is een full-time baan om een goeie vader te zijn.
Je hebt zoveel meer spullen dan ik had.
Ik moet haast een studie doen over de veranderende tijden.
101 Dalmatiërs op je CD-ROM.
Kijk, ik,
probeer te doen alsof ik het allemaal weet,
op mijn computer waarop je die film wilt zien.
Maar hé, ik heb daarover niets beloofd, op een dag ben ik er niet meer,
Je voelt het geschil, maar vertrouwen hebben in het leven gáát ooit fout.
Maar voor het geval,
dat het mijn plaats is,
dat te verkondigen.
Op een dag breken sommige meiden je hart.
En ooh er is geen pijn zo erg als liefdesverdriet.
Het zal erg pijn doen, maar reageer het niet af op de volgende, mijn zoon.
Soms willen mensen je het leven zuur maken,
je niet respecteren en je slecht behandelen.
Laat God oordelen over de dingen die die mensen doen,
omdat haat in je hart jou zal verteren
Vertel altijd de waarheid, bid altijd,
houd deuren open, schuif iemand een stoel toe, en wees niet te voorzichtig met dingen beloven.
Jij bent het levende bewijs dat dromen uitkomen.
Ik houd van je en ik ben er voor je.

Gewoon wij tweeën, wij kunnen het redden als we het proberen,
gewoon wij tweeën.
Gewoon wij tweeën, aan het luchtkastelen bouwen.
Gewoon wij tweeën, jij en ik.

(Dit is een leuk liedje pap, hoeveel geld krijg ik hiervoor betaald?)