Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Will Smith - Songtitle: Switch [R And B Remix]

Origineel

Ladies and gentlemen
Thank you very much for coming out this evening
Yeah, thank you thank you
Please, take the dance floor, uh
I would like to welcome you, to the Switch, remix
Now all you got to do is let your body move
And just - woo!

Vibe to vibe a second
This a club girl, why you arrived naked?
Hear that, how the veteran glide the record
But don't download, go out and buy the record
Switch - uhh, something sexy 'bout her
Girl on the floor, all her friends around her
I mean real clean, ain't gotta touch or nothing
It ain't like I like a chick on chick or something
I'm just a sucker for a hot track
Gimme a drink and a chick to tell "Stop that"
Dance is a hop then a clap, flip it 'round
Now bring it on back, break it down - now switch

I don't want nobody sitting on the wall
If you didn't come to dance then why'd you come at all
Here's your chance (here's your chance) take my hand (take my hand)
Do that dance, girl, now switch

Uh - I got a question, I need to ask somebody
Why is it that when y'all see me at the party
Y'all be looking like "Ooh, he a movie star
He ain't supposed to be out
On the floor with everybody"
But oh wait, whoa y'all forgetting
When I was, amateur spitting before the scripts were written
First one in, last one out the club
Bursting in, passing out in the club
Back at it, this cat is the wit and the charm
Taking you higher like a syringe hitting you’re arm
Bringing the fire, making you binge, ring the alarm
Let me see you clap and spin, baby come on - switch!

I don't want nobody sitting on the wall
If you didn't come to dance then why'd you come at all
Here's your chance (here's your chance) take my hand (take my hand)
Do that dance, girl, now switch

I don't want to see you standing
When you look as fine as you (to the left one time girl)
I don't want to see you standing
When you look as fine as you (yo, to the back one time girl)
I don't want to see you standing
When you looks as fine as you (to the right one time girl)
I don't want to see you standing, girl
Look so fine as you (slide it up front, slide it up front)
{left, right, East, West, up, down, North, South} (Robin Thicke)
{left, right, East, West, up, down, North, South} (Big Will, yo)
Look so fine as you babe

Keep switching whether you in your car or your kitchen
Switching hitting like it's a brand new dancing religion
Chance collision with Robin Thicke advancing my mission
Dance envisioned by my man All Money, keep switching

I don't want nobody sitting on the wall
If you didn't come to dance then why'd you come at all
Here's your chance (here's your chance) take my hand (take my hand)
Do that dance, girl, now switch

I don't want nobody sitting on the wall
If you didn't come to dance then why'd you come at all
Here's your chance (here's your chance) take my hand (take my hand)
Do that dance, girl, now switch

Ha ha, Big Will
Thank y'all very much for coming out this evening
The love that I feel, in this room, is beyond, compare

Vertaling

Dames en heren
Heel erg bedankt dat jullie vanavond gekomen zijn
Ja, bedankt bedankt
Alsjeblieft, ga op de dansvloer, uh
Ik zou je graag welkom willen heten, in de Wissel, remix *)
Nu het enige wat je moet doen is je lichaam laten bewegen
En gewoon – woo!

Hey, Ga een ogenblik op in de sfeer
Dit is een club meisje, waarom ben je naakt gekomen?
Hoor je, hoe de oude rot de plaat laat glijden
Maar download niet, ga naar buiten en koop de cd
Wissel- uhh zij heeft iets sexies
Meisje op de dansvloer, al haar vriendinnen om haar heen
Ik bedoel echt mooi, hoef niet aan te raken ofzo
Het is niet dat ik op meisje met meisje geil
Ik smacht alleen maar naar een heet nummer
Geef me een drankje en een meisje om tegen te zeggen:"Stop daarmee"
Dansen is een sprong en een klap, draai het om
Nu weer terug, even stoppen - wissel nu

Ik wil niemand tegen die muur zien zitten
Als je niet gekomen bent om te dansen waarom ben je dan gekomen
Hier is je kans (hier is je kans) neem mijn hand (neem mij hand)
Doe die dans, meisje, wissel nu

Uh, Ik moet vragen, ik moet iemand vragen
Waarom het zo is als jullie me op een feest zien
Jullie kijken allemaal zo van: "Ooh hij is een filmster
Hij mag helemaal niet
Met iedereen zomaar op de dansvloer gaan staan"
Maar oh, wacht, jullie vergeten allemaal
Dat ik, amateur rijmelaar was voordat de scripts geschreven waren
De eerste binnen en de laatste weer uit de club was
Binnenstormde, onderuit ging in de club
Weer terug naar waar we waren, deze cat is slim en charmant
Hij neemt je mee omhoog, alsof een spuit je arm ingaat
Brengt het vuur, lat je uit je dak gaan, laat het alarm rinkelen
Laat me je zien klappen en draaien, schat, kom op, wissel

ik wil niemand tegen die muur zien zitten
Als je niet gekomen bent om te dansen waarom ben je dan gekomen
Hier is je kans (hier is je kans) neem mijn hand (neem mij hand)
Doe je dans, meisje, wissel nu

Ik wil je niet zien staan
Wanneer je er zo goed uitziet als jij (een keer naar naar links meisje)
Ik wil je niet zien staan
Wanneer je er zo goed uitziet als jij (yo, een keer naar achter meisje)
Ik wil je niet zien staan
Wanneer je er zo goed uitziet zoals jij (een keer naar rechts meisje)
Ik wil je niet zien staan, meisje
Goed uitziet zoals jij (glijd naar voren, glijd naar voren)
{links, rechts, Oost, West, boven, beneden, Noorden, Zuiden} (Robin Thicke)
{links, rechts, Oost, West, boven, beneden, Noorden, Zuiden} (grote Will, yo)
Goed uitziet zoals jij schat

Blijf wisselen of je nu in de auto bent of in je keuken
Wisselen raakt je alsof het een nieuwe dans religie is
Kans om botsen met Robin Thicke om mijn missie te promoten
Dans tot leven gebracht door mijn man All Money, blijf wisselen

ik wil niemand tegen die muur zien zitten
Als je niet gekomen bent om te dansen waarom ben je dan gekomen
Hier is je kans (hier is je kans) neem mijn hand (neem mij hand)
Doe je dans, meisje, ruil nu

ik wil niemand tegen die muur zien zitten
Als je niet gekomen bent om te dansen waarom ben je dan gekomen
Hier is je kans (hier is je kans) neem mijn hand (neem mij hand)
Doe je dans, meisje, ruil nu

Ha ha Grote Will
Heel erg bedankt dat jullie vanavond allemaal gekomen zijn
De liefde die ik voel, in deze zaal, gaat elke vergelijking voorbij

*) Switch is een heupbeweging. Een snel heupwiegen.
Dus linker heup omhoog wisselt met rechter heup omhoog en v.v.