Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Yes - Songtitle: You And I

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Yes - You And I ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Yes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter Y van Yes en zie welke nummers wij nog meer van Yes in ons archief hebben staan zoals You And I.


Origineel

I Cord of Life

A man conceived a moment's answer to the dream
Staying the flowers daily, sensing all the themes
As a foundation left to create the spiral aim
A movement regained and regarded both the same
All complete in the sight of seeds of life with you

Changed only for a sight of sound, the space agreed
Between the picture of time behind the face of need
Coming quickly to terms of all expression laid
Emotions revealed as the ocean maid
All complete in the sight of seeds of life with you

Coins and crosses
(Turn round tailor, assauting)
Never know their fruitless worth
(all the mornings of the interest shown,
presenting one another to the cord)
Cords are broken
(All left dying, rediscovered
Of the door that turned round)
Locked inside the mother Earth
(To close the cover, all the
interest shown)
They won't hide, hold, they won't tell you
(To turn one another, to the
sign at the time float your climb)
Watching the world, watching all of the world
Watching us go by

And you and I climb over the sea to the valley
And you and I reached out for reasons to call

II Eclipse

Coming quickly to terms of all expression laid
Emotions revealed as the ocean maid
As a movement regained and regarded both the same
All complete in the sight of seeds of life with you

III The preacher, the teacher

Sad preacher nailed upon the coloured door of time
Insane teacher be there reminded of the rhyme
There'll be no mutant enemy we shall certify
Political ends as sad remains will die
Reach out as forward tastes begin to enter you
Oooh, ooh

I listened hard but could not see
Life tempo change out and inside me
The preacher trained in all to lose his name
The teacher travels, asking to be shown the same
In the end we'll agree, we'll accept, we'll immortalize
That the truth of man maturing in his eyes
All complete in the sight of seeds of life with you

Coming quickly to terms of all expression laid
As a moment regained and regarded both the same
Emotion revealed as the ocean maid
A clearer future, mornig, evening, nights with you

IV Apocalypse

And you and I climb, crossing the shapes of the morning
And you and I reach over the sun for the river
And you and I climb, clearer towards the movement
And you and I called over valleys of endless seas

Vertaling

Ik Cord of Life

Een man bedacht antwoord op een moment om de droom
Verblijft de bloemen dagelijks sensing alle thema's
Als stichting overgelaten aan de spiraal doel te creëren
Een beweging herwonnen en beschouwd allebei hetzelfde
Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou

Alleen veranderd voor een gezicht van het geluid, de ruimte overeengekomen
Tussen het beeld van de tijd achter het gezicht van nood
Snel het reine te komen van alle expressie gelegd
Emoties geopenbaard als de oceaan meid
Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou

Munten en kruisingen
(Turn round kleermaker, assauting)
Weet nooit hun vruchteloze waard
(alle ochtenden van de belangstelling,
presenteren elkaar aan het snoer)
Koorden zijn gebroken
(Alle links sterven, herontdekt
Van de deur die ronde draaide)
Opgesloten in de moeder Aarde
(Om de klep te sluiten, alle
interesse getoond)
Ze zullen niet verbergen, houden, zullen ze je niet vertellen
(Te schakelen elkaar, aan de
ondertekenen op het moment zweven je col)
Kijken naar de wereld, kijken naar alle van de wereld
Kijken we gaan door

En u en ik klim over de zee naar de vallei
En u en ik stak zijn hand uit om redenen om te bellen

Eclipse II

Snel het reine te komen van alle expressie gelegd
Emoties geopenbaard als de oceaan meid
Als een beweging herwonnen en beschouwd allebei hetzelfde
Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou

III De prediker, de leraar

Verdrietig prediker genageld op de gekleurde deur van de tijd
Krankzinnig leraar er worden herinnerd aan de rijm
Er zal geen mutant vijand die we moeten bewijzen zijn
Politieke doeleinden als trieste overblijfselen zullen sterven
Reiken als forward smaken beginnen te voeren
Oooh, ooh

Ik luisterde hard, maar kon niet zien
Leven tempo te veranderen naar buiten en in mij
De predikant opgeleid in alle op zijn naam te verliezen
De leraar reist, vragen hetzelfde te worden getoond
Uiteindelijk zullen we het eens zijn, we zullen accepteren, zullen we onsterfelijk
Dat de waarheid van de mens rijpen in zijn ogen
Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou

Snel het reine te komen van alle expressie gelegd
Als een moment herwonnen en beschouwd allebei hetzelfde
Emotie geopenbaard als de oceaan meid
Een duidelijker toekomst, mornig, avond, avonden met u

IV Apocalypse

En jij en ik klim, het oversteken van de vormen van de ochtend
En u en ik oplopen tot meer dan de zon voor de rivier
En jij en ik klim, duidelijker richting van de beweging
En u en ik riep over de valleien van de eindeloze zeeën