Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Youp van 't Hek - Songtitle: Flappie

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Youp van 't Hek - Flappie ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Flappie? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Youp van 't Hek! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter Y van Youp van 't Hek en zie welke nummers wij nog meer van Youp van 't Hek in ons archief hebben staan zoals Flappie.


Origineel

Het was kerstochtend 1961
Ik weet 't nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg
En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen
En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg
Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen
Ze zou 't pappa vragen, maar omdat die bezig was
In dat fietsenschuurtje moest ik maar een uurtje goed naar Flappie zoeken
Hij liep vast wel ergens op het gras

Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog terug gegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik had heel lang voor het hok gestaan
Alsof ik wist, wat ik nu weet

Het was kerstochtend 1961
Wij naar Flappie zoeken, vader die zocht gewoon mee
Bij de bomen en het water, maar niet in dat fietsenschuurtje
'Want daar kon 'ie toch niet zitten?' En ik schudde nee
We zochten samen, samen tot de koffie
De familie aan de koffie, maar ik hoefde niet
Ik dacht aan Flappie en dat 't 's nachts zo koud kon vriezen
M'n hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet

Want ik had het hok toch goed dichtgedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik had heel lang voor het hok gestaan
Alsof ik wist, wat ik nu weet

Het was eerste kerstdag 1961
Er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel
Ik dacht aan Flappie, m'n eigen kleine Flappie
Waar zou die lopen? Geen hap ging door m'n keel
Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen
Sprak m'n vader uiterst grappig: "Kijk Youp, daar is Flappie dan!"
Ik zie de zilveren schaal nog en daar lag 'ie in drie stukken
Voor 't eerst zag ik m'n vader als een vreselijke man!

En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan
Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei
Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan
En geschreeuwd: "Flappie was van mij!"
Nog heel lang voor 't raam gestaan
Maar 't hok stond er maar verlaten bij

Het was tweede kerstdag 1961
Moeder weet dat nog zo goed, vaders bed was leeg
En ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen
En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg

Vertaling

It was Christmas morning 1961
I still remember it so well, my rabbit's cage was empty
And mother said that I wasn't allowed in the shed
And if I'd play sweetly, I would get some goodies
She had no clue either where Flappie could be
She would ask daddy, but because he was busy
In that bike shed, I should look for Flappie for another hour
He must certainly be somewhere on the grass

But I did lock the cage securily
Like I did every evening
I even went back last night
I don't even know why I did that
I had stood in front of the cage for a long while
As if I knew then what I know now

It was the first day of Christmas 1961
We were searching for Flappie, and dad just searched along
Near the trees and the water, but not in that bike shed
'Because he couldn't be in there?' And I shook 'no'
We searched together, together until it was time for coffee
The family having coffee, but I didn't want anything
I was thinking of Flappie and how cold and freezing it could be at night
My head hung down quietly, crying fat tears of sorrow

Because I did lock the cage securily
Like I did every evening
I even went back last night
I don't even know why I did that
I had stood in front of the cage for a long while
As if I knew then what I know now

It was the first day of Christmas 1961
Dinner was noisy, but it didn't bother me much
I was thinking of Flappie, my own little Flappie
Where could he be? I couldn't eat a bite
When after the soup the main course'd arrive
My dad said extremely funny: "Look Youp, here is Flappie!"
I still see that silver tray and there he was in three pieces
For the first time I saw my dad as a horrible man!

And I went to bed shrieking and pounding
First spend an hour crying on the covers
Stood cursing at the top of the stairs one last time
And screamed: "Flappie was mine!"
Stood in front of the window for a very long while
But the cage just stood there forlorn

It was the second day of Christmas 1961
Mother still remembers it so well, dad's bed was empty
And I said that she wasn't allowed in the shed
And if she'd play sweetly, she would get some goodies